#agile gedachten over #zelfvertrouwen

De meeste teksten die we schrijven over Agile gaan er over wat we zoal doen, veel minder gaan er over wat we denken. Dat vind ik vreemd omdat het bij Agile toch vooral gaat over de Mindset. Ben jij ook niet benieuwd naar de gedachten die een Agile Leider zou moeten hebben? Ik wil je een aantal vragen stellen over zelfvertrouwen.

 • Waar denk je dat de bron van zelfvertrouwen voor een Agile Leider ligt? Is dit de zelfkennis die z/hij heeft ontwikkeld? Of is het iets anders? Is het nu handig om veel zelfvertrouwen te hebben, of is het juist een handicap?
 • Laat ik beginnen met dit laatste, want onlangs las ik een onderzoek, gedaan door David Dunning (Self-insight – roadblocks and detours on the path to knowing thyself), dat mijn beeld over zelfvertrouwen aardig onderuit haalde. Wat blijkt, naarmate mensen meer zelfvertrouwen hebben ze minder bereid zijn om hun eigen falen onder ogen te zien. Dat is voor een Agile Leider een slechte boodschap. Immers waar blijven we dan met ‘fail fast, learn fast’. Misschien is het beter om wat minder zelfvertrouwen te hebben.
 • Een groot deel van mijn leven heb ik mijn zelfvertrouwen gebouwd op de kennis van mijn kwaliteiten, maar nu besef ik me dat dit een verkeerde grondhouding is. Hoe kan ik zelfvertrouwen opbouwen zonder in de val te trappen waarin ik blind ben voor mijn eigen fouten?
 • Ik ben wendbaar of agile wanneer ik van waarde voor een ander kan zijn. Deze gedachte helpt me bij het bouwen aan mijn zelfvertrouwen. Immers deze is afhankelijk van mijn bijdrage aan de teams waarin ik deelneem. Kunnen mijn collega’tain’top mij bouwen, leidt dat wat ik doe tot een hogere waarde voor mijn klanten. Kortom zelfvertrouwen is gebaseerd op mijn bijdrage aan anderen!
 • Dit is een zichzelf versterkende spiraal, want wanneer ik van waarde ben voor anderen dat voel ik mij competent, een van de drie basisbehoeften van mensen. Daarnaast ben ik verbonden met die ander wat de behoefte aan betrokkenheid vervult. Kortom dit is een weg naar zelfvertrouwen waar iedereen beter van wordt.
 • Door een ander centraal te stellen word je #agile

  Dit lijkt me een mooie kerstgedachte. Naar mijn mening is het beter om je te concentreren op Agile Denken dan op Agile Doen. Mindset over Method. Veel van de soms felle discussies gaan meer over het tweede dan over de eerste, terwijl Agile toch vooral een mindset is.

  Waarom willen we toch zo graag Agile zijn en waarom wil een organisatie zich snel kunnen aanpassen?

  Ik denk dat dit te maken heeft met een diepe menselijke behoefte die zich vertaalt in gedrag. Mensen willen ergens bijhoren en competent zijn, daarnaast willen ze ook nog autonoom zijn. Stel je bent manager, of productontwikkelaar, of de CEO van een bedrijf. Dan wil je dat ook. Om ergens te kunnen bijhoren moet je jezelf op anderen richten. Competent ben je wanneer je iets doet waar je goed in bent en waar iemand anders op zit te wachten. Beiden, ergens bijhoren en competent zijn motiveert. Je eigen koers bepalen (autonoom zijn) doet dat ook. Dit zijn inzichten uit de zelfdeterminatietheorie.

  Wanneer je dit nu eens nader onder de loep neemt dan zie dat op de een of andere manier ze allemaal met een ander te maken hebben. Bij de eerste twee spreekt dit voor zich, bij de laatste wat minder. Maar wat nu als je manager bent? Dan kan je je mensen motiveren door ze autonomie te geven. Kortom de drie bronnen van motivatie hebben alle drie te maken met een ander.

  Om een goede wendbare organisatie te worden, heb je gemotiveerde mensen en natuurlijk ook gemotiveerde klanten nodig. Mijn stelling is dan ook dat om Agile te worden dat je een ander centraal moet stellen en jouw talent ten dienste van de ander in moet zetten. Wendbaar zijn betekent dan dat je meebeweegt wanneer de ander van positie verandert. Krijgt de klant andere behoeften, dan veranderen we onze dienstverlening of producten. Dit heeft niets met methode te maken, maar alles met mindset. De ander in het middelpunt!

  Door het heden te begrijpen word je vanzelf #Agile.

  Voor mij gaat het bij Agile met een grote A veel meer om wat je denkt dan om wat je doet. De vruchteloze discussies tussen wel en niet agilisten gaan over het algemeen meer over het doen dan over het denken. Dit terwijl Agile toch vooral een Mindset is in plaats van een methode. Een belangrijke verandering in mijn gedachten die ik in de afgelopen jaren heb doorgemaakt, is het heden belangrijker te vinden dan de toekomst. Dat klinkt vreemd want het is voor de hand liggend om te denken dat om wendbaar te zijn je op de toekomst moet anticiperen. Bijvoorbeeld door scenario’tain’tuit te werken en daar plannen voor te maken. Hoewel daar niet mis mee is, stel ik zelf liever het heden in het middelpunt van mijn aandacht dan de toekomst.

  Als er bijvoorbeeld zoiets zou bestaan als een Manifest voor Agile denken dan zou daar deze zin in staan:

   De actualiteit van het heden boven mijn verwachting van de toekomst.

  We weten allemaal dat de wereld zeer complex geworden is. Globalisering, het internet, geopolitiek, vergrijzing, technologische vernieuwingen en ga zo maar door. Eigenlijk is het te veel om op te noemen en wat nog erger is, ook teveel om te begrijpen. Verdiep je maar eens in een bepaald thema dan kom je al snel tot de conclusie dat je er helemaal niet zoveel van afweet. Onzekerheid is het gebrek aan informatie! Als ik mij onzeker over de toekomst voel, dan heeft dat bijna altijd te maken met dat ik het heden niet begrijp.

  Maar wat als ik meer van het hier en het nu begrijpen zou? Wat zou er gebeuren wanneer ik door in het verleden te kijken om te zien waar de geschiedenis ons gebracht heeft? Als ik daar de rode draden in kan herkennen, zou het dan veel makkelijker zijn om op verandering te reageren? Ik heb ervaren dat dit wel zo is. Toen ik begin dit jaar als adviseur bij een grote organisatie werd ingehuurd, heb ik mij eerst in hun geschiedenis verdiept. Hierdoor wist ik al bij het eerste contact in wat voor cultuur ik terecht zou komen. Daardoor was ik steeds in staat om te reageren op veranderingen gedurende die klus.

  Het kunnen reageren op verandering vereist een verandering van denken. Onze visie is een vlek op de horizon, ver in de geschiedenis. Maar het is het heden dat van ons een reactie vraagt. Deze mindset-shift zorgt er voor dat ik heel globaal plan om deze zo laat als verantwoord is verder uit te detaileren. Dit laatste is een voorbeeld van Agile Doen, maar niet omdat het in een raamwerk staat, integendeel, ik doe het omdat ik denk dat dit veel beter werkt.