Want zijn we angstig geworden voor het heden

Bij Schiphol staat een lange rij mensen te wachten voor de beveiliging. Het mooie systeem dat ontworpen is om klanten – want dat zijn wij als reizigers – te controleren of zij boze bedoelingen hebben, kan veel sneller dan dat het duurt. Zelden heb ik zo lang op mijn handbagage moeten wachten. De aardige mevrouw zei, dat ik alle snoeren er uit moest halen, alle opladers, dan pikken ze u er misschien niet uit. Of ze zelf nog in haar werk geloofde betwijfel ik ten zeerste. Ik probeer het de beveiligers altijd zo eenvoudig mogelijk te maken. Geen riem om, schoenen onder enkels, geen  muntjes in de broekzakken, ga maar door. Dit keer mocht het niet baten, ik moest wachten, zeker een kwartier totdat mijn koffertje uit de scanner kwam, en verder gecontroleerd moest worden of er explosieven in zaten. De meneer die deze beslissing nam, had een streng gezicht. Iemand die je niet boos moest maken denk ik. Men controleerde mijn koffer op explosieven die er natuurlijk niet inzaten. Onderweg naar de gate hoorde ik bewakers, het zijn er velen, met elkaar praten over een aanslag op het CS in Amsterdam, nee zei een ander, iemand was onwel geworden en had mensen aangereden. Gewoon een ongelukje. Ik plaatste een tweet met de opmerking als we al het geld dat we stoppen in het voorkomen van een terroristische aanslag nu eens zouden stoppen in mensen te helpen om te stoppen met roken, hoeveel levens zouden we daar wel niet mee redden.

De dag daarvoor was ik op een bbq. Ik weet niet hoe het komt, maar altijd zegt wel iemand iets over marokanen of moslims, nooit in positieve zin. Het zal wel aan mij liggen maar ik voel me dan gedwongen om te verdedigen. De enkele marokkanen die ik ken zijn aardige vriendelijke mensen, ook de moslims die ik nog ken vanuit mijn trainingen in Egypte en Oman waren aardige en redelijke mensen die dezelfde verlangens hebben als de meeste van ons. Huisje, boompje, beestje, een partner, kinderen, goede vrienden en een overheid die ze met rust laat. Het onrecht dat hun wordt aangedaan door allen over een kam te scheren verleidt mij meestal om de discussie aan te gaan. Ook nu weer, tervergeefs. Uitspraken zoals: ‘Wij moeten ons aanpassen, maar het is toch ons land’; ‘Ze krijgen een gratis huis waarvoor wij moeten betalen’; ‘Maar dat is toch niet Westers?’; en ga zo maar door. Ik probeer dan de balans te zoeken en daar cijfers tegenover te zetten. Ik wijs ze dan op de feiten, nog geen krappe 6% van de Nederlandse bevolking is Moslim, de meeste zijn rustige mensen die hun bijdrage leveren aan de samenleving. De cijfers worden niet geloofd. De discussie is zinloos. Angstig kijkt men de toekomst in.

De toekomst is niet te voorspellen, maar ik kan wel proberen het heden te begrijpen, want dan zou ik misschien een beetje de toekomst kunnen veranderen. Zoals ik het heden begrijp hebben we te maken met een verandering van het klimaat waardoor grote gebieden in Afrika niet goed leefbaar meer zijn. Mensen trekken noordwaarts. Een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde ligt in hoe de westerse wereld de aarde exploiteert. Globalisering en kapitalisme heeft een grote welkvaart gebracht voor … het westen. De vraag of onze kinderen daar ook nog van kunnen profiteren. Maar dan zijn we er nog niet. In het midden-oosten is het een puinhoop, ook hier komen we weer uit bij het westen dat door het steunen van dictators en daarna het voeren van onwettige oorlogen het de mensen daar niet makkelijk heeft gemaakt. Vele mensen uit die regio zijn ook weer op de vlucht. Tegelijkertijd sluiten we de poorten, schofferen we bondgenoten en bombarderen we de vijand en nemen we de bijkomende onschuldige burgerslachtoffers op de koop toe. De media geven een zeer eenzijdig beeld en maken onbewust van elke moslim een terrorist, de grootste krant spreekt over een plaag en over ramadanterreur en veel Nederlanders geloven het. De informatieronde voor een nieuw kabinet loopt moeizaam omdat ern een partij is die zich aan de grondwet wil houden. Andere partijen zetten liever de mensenrechten op een lager pitje. Dat is in vogelvlucht hoe ik het heden begrijp.

Nederland is angstig en weet niet hoe zij moet reageren. Ik heb gekozen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Om dat wat er gebeurd te nemen voor wat het is. Mijn medemens te respecteren en niet toe te geven aan de angst. Ik hoop ergens weer dat tolerantie en nuchterheid terugkeren in de Nederlandse cultuur.

Dames en heren van de politiek: Nederland is af

Hoe komt het toch dat mensen zo weinig vertrouwen in de politiek en in het bestuur hebben? Een interessante gedachte nu de onderhandelingen over een nieuw kabinet in volle gang zijn. Gaan de dames en heren eruit komen? Welke afspraken gaan zij maken om Nederland verder te vervolmaken? Minder vlees eten, minder auto rijden, minder hoofdoekjes, minder pesten, minder uitstoot … ander gedrag … wat moet er nog meer veranderen?

Bij grote delen van de bevolking is er een gevoel van vervreemding. Blank patriotisch Nederland maakt zich onder aanvoering van de grootste krant van nederland boos over  Zwarte Piet, de Paashaas en de teloorgang van onze culturele rituelen. Op de scholen mogen jongetjes niet meer druk zijn en krijgen daarom maar een pilletje om ze rustig te houden. Kinderen zitten in een door de politiek en ambtenarij bedacht volgsysteem want wee je gebeente wanneer je onder of boven het gemiddelde zit. Grapjes heet pesten, dat moeten we natuurlijk met de ‘vreedzame school’ tegen gaan. We knutselen wat af met Nederland.

Het is, naar mijn idee, juist dat knutselen, dat de oorzaak is van het breed gevoelde onbehagen over de samenleving. Als snel vinden we een zondenbok en offeren we de euro en natuurlijk ook de islamitische immigranten. Maar helaas lost dat niet het probleem op wat we hebben. Al dat knutselen, is knutselen aan de rituelen die we in Nederland hebben. Wanneer de overheid zou stoppen met een beleid op pesten, een beleid op weet niet wat om ons gedrag te veranderen, dan zou ik niet het gevoel hebben dat mij mijn Nederland wordt afgenomen. Pesten heeft een functie, drukke jongetjes hebben een functie, Zwarte Piet heeft een functie. Laat mensen hetzelf oplossen. Maar politiek blijf er buiten, uw mening en ingrijpen stellen wij niet op prijs.

Wat moet de politiek dan wel doen? Stoppen met de burger lastig te vallen. U moet er voor zorgen dat er goede scholen zijn, en laat de leerkrachten hun eigen werk indelen. U stopt met meten van prestaties en kinderen in een gemiddeld profiel te duwen. U betaalt meer geld aan de onderwijzers van de basisschool. Waarom moet iemand met een hogere opleiding ook een hoger salaris krijgen, terwijl het leggen van de basis vele malen belangrijker is. Ook spreekt u zich niet meer uit wanneer mensen het hebben over prettige feestdagen in plaats van prettige kerstdagen. Overheid u dient er voor te zorgen dat multinationals net zoals de burger belasting betalen. U dient te zorgen voor een schoner milieu en een goed lopende economie. Maar stop met knutselen aan onze cultuur, want daardoor, voelen veel van ons burgers zich van u vervreemd!

Wat moeten we nu met die Turken in verkiezingstijd

Of het wenselijk is dat een Turkse minister hier campagne komt voeren weet ik niet en, zo besef ik me, heb ik eigenlijk ook helemaal geen mening over. De wijze echter waarop mijn Nederlandse overheid hier op reageert vind ik ronduit debiel en onzorgvuldig. Wat een ongekende triestheid, landingsrechten verbieden, iemand bij een benzinestation tegenhouden en als ‘ongewenst vreemdeling’ terugsturen. Een goede show voor de bühne die veel verontruste en teleurgestelde medelanders gerist zal stellen. Daarnaast zal het Denk waarschijnlijk wel een aantal stemmen opleveren.

In de afgelopen jaren hebben we onszelf wijsgemaakt dat we ons moeten wapenen tegen het Islamitische Gevaar, uiteraard valt Erdogan daaronder, zo denken we. Er is nog niet veel echt misgegaan in Nederland en de enige echte aanslag waar we mee te maken hebben gehad was de MH17 en dat had nu weer niet zoveel met jihadisme te maken. Bovendien was dit een foutje en niet bewust, verschikkelijk overigens voor de nabestaanden van de passagiers. De moord op Theo van Gogh kan je nauwelijks een aanslag noemen, het is veeleer een daad van een gek met godsdienstwaan, of zo je wilt idealogische waan. O ja, we hebben natuurlijk ook nog Tristan van der Vlist gehad, ik ben benieuwd waar zijn sympathieën ook al weer lagen, niet bij de Islam in ieder geval.

Wat moeten we nu met die Turken? Die Erdogan is een exponent van een ander verschijnsel en dat is de roep om een sterke man, om leiders die met veel daadkracht het volk gaan redden van alle gevaren. De ‘gewone’ man valt daar elke keer weer voor. In dat zelfde rijtje kan je alle populisten plaatsen die met korte zinnen zeer complexe problemen op zal lossen. Wat doen de populisten het eerst? De checks and balances weghalen. Dat doet Erdogan en daar maakt onze overheid zich, terecht, zorgen over. Wat kunnen we hier mee?

Erdogan is aan de macht gekomen uit een democratisch proces, je kunt je afvragen hoe democratisch, maar het neemt niet weg dat hij nog steeds populair onder zijn volk is. Waar wij echt voor moeten vrezen is voor partijen die de check-and-balances in onze samenleving onderuit willen halen. Ook in Nederland zijn er een aantal partijen die daar voor pleiten! Onlangs kwam er een publicatie van de orde van advocaten waarin zij gekeken hebben naar de programma’s van de partijen die meededen aan de verkiezingen. Daar kwam een schokkend beeld uit. Ik raad je aan om deze publicatie op internet op te zoeken en dat als leidraad voor je stem te nemen.