Waarom #agile niet gaat werken!

Laat ik beginnen met een vraag: wat maakt dat deze titel je triggerde? Daar zijn een aantal mogelijkheden:

  1. Je bent oprecht geinteresseerd in wat ik te zeggen heb.
  2. Je bent het er mee eens en zoek meer argumenten om je standpunt te versterken.
  3. Je bent het oneens en vraagt je af welke argumenten ik aanvoer.

Ad. 1) Ik voel me vereerd en ik hoop dat deze blog aan je verwachtingen voldoet. In ieder geval is nieuwsgierigheid een goede eigenschap.

Ad. 2) Ergens behoor jij tot de doelgroep die ik in gedachten had toen ik met deze blog begon. Waarschijnlijk ben je project- of programmamanager, misschien projectondersteuner. Maar in ieder geval iemand uit het projectparadigma! Of je het er nu mee eens bent of niet, ik denk dat we midden in een paradigmawisseling zitten. Een van management naar zelfsturing, omdat we steeds meer zijn gaan inzien dat de complexe samenleving andere vormen van management nodig heeft. Agile is een andere golflengte dan projectmatig (bewust leg ik de waterval niet neer als tegenstelling), daarom praten beiden moeilijk met elkaar. Vanuit het projectparadigma, ook maar een van de beelden om de organisatorische werkelijkheid betekenis te geven, kan agile nooit werken. Daarnaast is jouw houding om argumenten te vinden waarom agile niet zou werken erg ‘niet-agile’ . De ultime agile houding zou zijn ‘en nu gaan we ontdekken hoe we agile kunnen werken’. Niet nu gaan we eens even een agile transitie implementeren. Want agile is niet te implementeren, helemaal al niet wanneer er mensen – zoals jij – zijn die steeds weer op zoek zijn naar tegenargumenten. Dus in zekere zin, als jij om deze reden naar de blog surfde, dan bij jijzelf de voornaamste reden dat agile niet gaat werken.

Ad. 3) Al denkend schrijvende realiseerde ik me dat er natuurlijk ook een groep is, die puur agilist wil zijn, die het hartgrondig met de stelling oneens is. Mensen die denken dat zij in een volledige staat van Agilezijn zijn aangekomen. Maar wees eens eerlijk zou het niet veel wendbaarder zijn dat je mijn argumenten onderzoekt en kijkt wat daarvan voor toepassing is voor jouw situatie? Als je hier kwam om tegenargumenten te vinden, dan ben jij – als agilist – een van de oorzaken waarom agile niet gaat werken. 

Dan nu wat ik zelf vind van deze header. De betekenis die ik aan agile geef is wendbaar meeveranderen met de omgeving waarvoor jij van waarde wilt zijn. Dat is om te overleven een vereiste. Het mooie van de menselijk soort is dat hij zich steeds aan veranderingen weet aan te passen. Kortom, je hebt geen keus, je moet wel agile worden. En daarom, mijn beste lezer, daarom zal agile wel werken.