Managers kom uit uw verdomhoekje

Managers aller landen dit is een oproep aan u om uit het verdomhoekje te komen. In de afgelopen decennia is het beeld ontstaan dat u eerder een deel van het probleem bent dan van de oplossing. Met als gevolg dat de zelfsturende teams als paddenstoelen uit de grond schieten en uw baanzekerheid op de tocht staat. Veel van de populaire managementboeken verklaren uw baan tot bullshit. De vraag die ik aan u wil stellen is deze:

Laat u het hierbij zitten?

U behoorde tot de elite van uw organisatie en als middeleeuwse adel heerste u over uw onderdanen. Met de komst van processen heeft u uw medewerkers geketend met, in procedures gegoten, best-practices. Het buiten de kaders treden werd bestraft met het opwerpen van carrière blokkades voor de denkers zonder ‘box’. Sommigen van u hebben zich laten verleiden tot het veroorzaken van veel menselijk leed.

Maar laat u het hierbij zitten? Want de meeste van u deden dit omdat zij dachten dat dat ook de juiste weg was. Dat dat de manier was waarop de organisatie een resultaat zou behalen. Het was u geleerd en iedereen deed het op die manier. Toen dat niet bleek te werken, gingen er stemmen op om uw rol op te heffen. Echter volgens de ijzeren wet van de oligarchie zal er weer een nieuwe heersende elite opstaan. Welke dat is laat zich raden, maar een herhaling van zetten lijkt onvermijdelijk.

Managers sta op en toon uw Leiderschap

Uw rol is nog steeds belangrijk, echter u dient dat op nieuwere inzichten te baseren. Inzichten uit de zelfbeschikkingstheorie. Er zijn drie basisbehoeften die uw medewerkers hebben: autonomie, verbondenheid en competentie. Als u met uw mensen over hun functioneren spreekt dan raakt u per definitie de laatste behoefte. Elke feedback die de bedoeling heeft om uw medewerkers een bepaalde richting uit te sturen werkt demotiverend op zowel de behoefte aan autonomie als op die van zich competent voelen. U bereikt het tegendeel van wat u beoogt!

Focus op leerdoelen

Beter is het om met uw medewerkers te spreken over de weg waarop zij denken de doelen die u stelt te behalen. Niet op het doel alleen maar vooral op de weg daar naar toe. Niet ‘werf vijf nieuwe klanten’, maar ‘vind vijf manieren om nieuwe klanten te werven’! Op die manier vindt de medewerker zelf zijn weg (autonomie) om zijn competentie aan te tonen door het leveren van resultaten. Leiderschap betekent een omgeving scheppen waarin de medewerkers zich ten volle professioneel kunnen ontwikkelen.

Dat is uw taak! Niet minder!