De twee ontbrekende epics in Agile werken

Er zijn in de huidige Agile literatuur twee belangrijk componenten die steeds weer ontbreken of die slechts impliciet aan de orde komen. Daar moet verandering in komen om er voor te zorgen dat er echt een agile Agile cultuur ontstaat in onze organisaties, en misschien ook wel in onze samenleving. Deze twee zijn:

  1. De mindset epics.
  2. De capability epics.

Bij mindset gaat het om mentaliteit, om een bewuste keuze om de denkbeelden die we hebben te vervangen! In mijn vorige blog heb ik er al een paar genoemd. Het is echter zo dat we door onze ervaring, dat wat we op school en later tijdens trainingen hebben geleerd, we vergiftigd zijn met belemmerende overtuigingen die er voor zorgen dat we snel weer terugvallen in het gedrag dat we gewoon zijn. Elke Agile leider, of hij nu het hoofd van de tribe is of gewoon een coach, moet er voor zorgen dat hij werkt aan die mentaliteit. Hij doet dat door de mindset epics te benoemen en verder op te breken in gedragsregels die de leden van de squad of de tribe helpen om de nieuwe mentaliteit aan te leren.

Een belangrijke mindset epic is: onvoorwaardelijke acceptatie van de andere leden. Vertrouwen als iets wat we geven, iets wat je niet hoeft te verdienen, maar wat je krijgt. Het is het eerste uitgangspunt. Is dat eng? Zeker weten. Gaat dat wel eens fout? Zeer zeker, alleen de rest, die wel te vertrouwen is, gaat gemotiveerder naar werk dan ooit en dat weegt op tegen die enkele teleurstelling. 

De tweede soort zijn de capability epics. In een Agile omgeving is de mens niet enkel middel maar ook een doel op zich. Omdat we wendbaar willen zijn moeten we gebruik maken van alle talenten die er binnen de trible of de squad zijn. De leiders zijn er voor verantwoordelijk dat die mogelijk worden gecreĆ«erd. Zo zou er ruimte moeten zijn voor mensen om te ontdekken welke talenten ze hebben en hoe zij deze verder zouden kunnen ontwikkelen. Ik stel me zovoor dat mensen elkaar leren en coachen waardoor men kennis en kunde kan verbreden. 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden, er zijn er nog meer. Wil je een succesvolle wendbaarheid, dan moet je zowel de mindset als de capability epics uitwerken en invoeren in je agile omgeving.