Weerbaarheid als vaardigheid?

Hoe ouders hun kinderen opvoeden verandert in de loop der tijd. Twintig jaar geleden vroeg ik mij af hoe dit de relatie tussen manager en medewerker zou beïnvloeden. Als je dit zou kunnen voorspellen dan heb je de leerdoelen voor een managementtraining twintig tot dertig jaar later. Een gat in de markt! Dat is er, helaas, nooit van gekomen. Achteraf verklaren is een veiliger optie.

Voor corona behoorde de Nederlandse jeugd tot de gelukkigste ter wereld. Een groot compliment aan de ouders hoort daarbij. Toch is er ook kritiek. Wie heeft er niet gehoord van de termen ‘pampergeneratie’ en ‘curlingouders’. De succesvolle serie de ‘Luizenmoeder’ leek op een documentaire waarin de satire de werkelijkheid angstig benaderde.

Deze wijze van opvoeden heeft naast goede aspecten ook minstens twee generaties burgers voortgebracht die niet zo goed met tegenslagen om kan gaan. Die vinden dat gezagsdragers verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van alle tegenslagen. Dat hebben ze hun ouders immers ook zien doen. Neem bijvoorbeeld de hele discussie over de gemeende negatieve gevolgen van twee jaar coronamaatregelen voor de sociale ontwikkeling van jonge mensen. Psychiaters, psychologen waarschuwen voor de negatieve gevolgen daarvan. Hoe is het zover gekomen? We hebben verleerd om jonge mensen weerbaar te maken!

Hoe jij in je kinderjaren hebt leren omgaan met tegenslag is sterk bepalend voor jouw verdere leven. Als je denkt dat gezagsdragers dienstverleners zijn in het voorkomen van tegenslag dan kom je teleurgesteld uit. Dat lezen we dagelijks in de media of deze nu mainstream of alternatief is. Alles wat ook maar enigszins riekt naar tegenslag is nu de schuld van het leiderschap en als het leiderschap dan iets doet dan klaagt men over een dictatuur. Voor corona was dit nog niet zo duidelijk, maar het mooie van een crisis is dat het de zwakke plekken in de samenleving blootlegt.

Nu heeft elke oudere generatie zo zijn gedachten over de jongere. Ook ik ontkom niet aan die vooroordelen. Begrijp me daarom niet verkeerd ik wil niet terug naar vroeger. Nederland staat er veel beter voor dan veertig jaar geleden. In die zin ben ik optimistisch gestemd. De ‘jeugd van tegenwoordig’ om maar eens een ouderwetse uitdrukking te gebruiken zal uiteindelijk de harde lessen ook wel leren. Laat ik nu opnieuw een voorspelling doen.

In het komende decennia krijgen wij een flink aantal tegenslagen te verwerken. Tekorten spelen daar een sleutelrol in. Nu de horeca weer (gedeeltelijk) open mag is er een tekort aan personeel omdat die bij de GGD’s zijn gaan werken. Je kunt je afvragen of de laatste teveel salaris biedt of misschien wel de eerste veel te weinig. Niet iedereen zal terugkeren naar zijn oude vak. Wie wil er overigens, met alle bedreigingen in het achterhoofd, nog werken in de zorg, of als BOA, of als politie. Overal zijn er tekorten. Ik las ergens dat met het huidige aantal monteurs de energietransitie 150 jaar zal duren. Er zijn tekorten in het onderwijs, defensie, zorg, politie, de woningmarkt en ga zo maar door.

Wanneer we naar de kibbelende meute in de Tweede Kamer kijken dan is er ook een tekort aan vertrouwen in elkaar. Op een gegeven moment zal de realiteit ons geen keus meer laten. Dit zal leiden tot veel tegenslag en teleurstelling. Er zal een nieuwe tweedeling ontstaan. Tussen hen die weerbaar en hen die dat niet zijn. Ik hoop dat die eerste groep voldoende groot zal zijn om de publieke opinie te beheersen. Daar ziet het overigens op dit moment nog niet naar uit.

Er is ook een video waarin ik dieper op dit onderwerp in ga, surf naar YouTube>

Despootschaamte

(c) Canstockphoto – adam121

We leven in een tijd waarin we al snel het woordje schaamte aan iets dat ons niet zint koppelen. Zo hebben we vlieg- en vleesschaamte. Ik verbaas mij daar best wel een beetje over, omdat in mijn jeugd en jonge volwassenheid wij de schaamte voorbij waren gegroeid, althans dat dacht ik. Schaamte is een gevoel dat je hebt wanneer andere mensen iets zien waarvan je eigenlijk niet wilt dat zij dat van je weten.

De schrijver van het scheppingsverhaal in de bijbel legt ons uit dat dit kwam omdat de mens gegeten had van de verboden vrucht en daardoor kennis kreeg van goed en kwaad. Toen zag hij ineens dat hij naakt was, vandaar ook dat we sommige haren aan ons lichaam schaamhaar zijn gaan noemen. In dat hele oude verhaal uit de bijbel zit dus een belangrijke les. Wanneer je kennis van goed en kwaad krijgt dan ga je je schamen.

Nu is daar wel een probleempje, want nog geen vijftig jaar geleden bepaalde kerk en overheid wat goed en kwaad was. Nu is dat veel diffuser, in onze individualistische westerse samenleving bepaalt iedereen zijn eigen goed en kwaad en komt daar mee weg zolang hij of zij maar binnen de kaders van de wet blijft. Hadden we vroeger allemaal dezelfde vormen van schaamte, nu heeft iedereen zijn eigen schaamte.

Naast vlieg- een vleesschaamte stel ik een nieuwe schaamte voor en ik hoop dat de managers die dit betreft deze blog lezen en zich vanaf nu gaan schamen. Want laten we nu eens eerlijk zijn, hoeveel goede managers kunt u opnoemen? Ik ken er een paar, die bedoelen het goed. Maar er zijn er ook die denken dat ze goed doen en terwijl ze dit doen het ene na het andere beklemmende proces implementeren zonder zich te realiseren wat dit betekent voor de arbeidsvreugde van hun medewerkers.

Enige tijd geleden is de sultan van Oman overleden. Sultan Qaboos was een despoot, maar wel een verlichte. Toen hij aan de macht kwam, beloofde hij zijn volk dat hij de overheid zo zou hervormen dat de burgers daar geen last van zouden hebben. De goede man was een dictator, maar wel een goede. Heel veel managers, ook in Nederland, hanteren nog een feodaal bestuurssysteem. Aan de top zit de koning en wat de koning zegt dat rolt de adel uit.

Ik vraag me af hoeveel managers zich bewust zijn dat ze gevangen zitten in een systeem dat ons gevangen houdt in absurde paarse krokodillen. Die managers, het moet haast wel, die voelen despootschaamte om wat zij hun medewerkers aandoen. Ik zou zo zeggen schaam je diep dat je er nog niets aan hebt gedaan.

Want hoewel we in de vorige eeuw de schaamte voorbij waren, heeft schaamte wel degelijk een goede rol, immers wanneer wij ons schamen dan beheersen wij ons, dan zorgen wij dat we niet betrapt worden door ons gedrag te veranderen naar de door een samenleving gewenste norm. De door mij benoemde despootschaamte, zou de nieuwe norm moeten worden.

#012-Wat ik leerde toen ik mijn kleinkinderen naar school bracht

Niet lang geleden hadden wij twee van onze kleinkinderen vier dagen logeren. Ik kan daar intens van genieten. Het is best wel druk en je moet er wat voor doen om op dezelfde golflengte te komen. Je wil dat ze zich opperbest vermaken bij Opa en Oma. Ik vraag me af waarom we niet eenzelfde houding hebben tegenover onze collega’s. Zouden onze teams daar niet veel effectiever van worden? Daar ga ik het in deze podcast over hebben. Wat is echt persoonlijk communiceren.