Agile is niet hetzelfde als Agile Projectmanagement

Projectmanagementland in Nederland is in rep-en-roer, want de Agile Vloot vaart binnen en menigeen vraagt zich af hoe zeker zijn toekomst nog is. Ik moet het toegeven, ik heb de omvang niet gezien, maar het is overweldigend omdat agile denken onze hersenen heeft veranderd. Maar niet bij iedereen, er zijn nog steeds velen die denken dat het oude wijn in nieuwe zakken is en dat wanneer je als projectmanager bepaalde technieken gebruikt (sprinten, backlogs, etc.) dat het dan wel goed zit. Helaas voor jou, gelukkig voor Nederland, is dat niet het geval. Niet alles wat agile projectmanagement heet, is dat ook.

Agile is een mentaliteit, een andere manier van leidinggeven, een die de meeste projectmanagers nooit zullen aanleren omdat er een ander behoeftenpatroon aan ten grondslag ligt. Wie management in zijn DNA heeft, wie projectmanagement tot een deel van zijn professionele identiteit heeft gemaakt, heeft het moeilijk om de agile mentaliteit eigen te maken. Waar het gaat, is om te dienen in plaats van te heersen, omarmen in plaats van beheersen. Het gaat om mogelijkheden scheppen in plaats van afbakenen. Waar vertrouwen een keuze is en pas later een gevolg wordt. Waar het team het beter weet dan de manager. Waar kwaliteit en waarde boven baten staan. Dat is totaal anders!

Ik sta nog in beide werelden omdat ik me altijd dienstbaar heb gemaakt aan de projectmanagementgemeenschap. Ik zal dat blijven doen en pogen een brug te slaan tussen beiden. Want ja er zullen altijd projectmanagers blijven bestaan, maar wel veel minder als nu, en ja projectmanagers kunnen agile werken, maar toch is dat niet agile. Want agile is een mentaliteit in plaats van een techniek, het is een houding die gepaard gaat met een bepaald gedrag. Een die de mens niet enkel als middel (resource) maar ook als doel ziet. Daarom is niet elke projectmanager die agile doet ook daadwerkelijk agile. Want agile heeft het project uit het team gehaald.

Door op een andere manier de afdelingen in een organisatie te verdelen, zijn de muren tussen functies geslecht, er zijn managers met macht verdwenen, de overdrachtsmomenten zijn weg. Men is gericht op de waarde die men voor haar klanten levert. Het team bepaalt haar eigen werkwijze, de manager is overbodig. Wel zijn er nog leiders die uitdagen en prikkelen. Er is niet meer zoiets als een project en als er geen project meer is, wat valt er dan nog te managen? Niets, en daarom is in een agile omgeving geen projectmanager meer nodig. Dus kan de agile projectmanager niet agile zijn.