De onzin van het omdenken

  • Een flexibele strategie of strategische flexibiliteit.
  • Een wendbare methode of methodische wendbaarheid.
  • Een dienende leider of een leidende dienaar.
  • Succesvolle mensen of menselijk succes.

Wat hebben deze spitsvondigheden voor zin? Geen enkel, het zijn slechts spelletjes met woorden om de wijsheid van de spreker te onderstrepen. Kan je er wat mee wanneer je:

  • Strategisch flexibel bent?
  • Een methodische wenbaarheid hanteert?
  • Een leidende dienaar bent?
  • Naar menselijk succes streeft?

Ik denk het niet, het enige wat omdenken doet, is het spelen van een woordspelletje. Leuk en vermakelijk, maar het is gewoon een lege huls. Wanneer je een beetje oefent dan kan je zelf ook. Maar niemand heeft er wat aan, alleen jijzelf misschien, omdat je lenig taal leert te gebruiken.

Doe mij maar nadenken

Wat ik zelf veel interessanter vind is NADENKEN! Of DOORDENKEN. Er komt een gedachte langs, wat kan ik daarmee, wat zegt dit over mij en over de situatie. Verruimt het mijn bewustzijn. Of iemand zegt iets, in plaats van met een ‘omdenkertje’ om de hete brei te draaien, een volgende stap in het gedachtenproces te zetten, dat is waardevoller. Overigens wanneer een omdenker je raakt is dat meestal omdat je het er toch al mee eens was, het was al in je bewustzijn.

Ik denk na, niet om;-)