Waar zit de klant volgens Agile?

Dit is natuurlijk een onzinnige zin, omdat Agile niets kan vinden, het is de aanduiding voor een manier van organiseren en werken. Ik zal de hoofdletter niet meer plaatsen. Dat neemt overigens niet weg dat ik wel een antwoord op deze vraag kan stellen. Want als we spreken over agile dan denken we aan trekplanningen in plaats van duwplanningen. De klant bepaalt (pull) wat we gaan leveren. Dit is een ingeburgerde kreet, echter de metafoor verraadt dat we nog vast zitten in een ouderwets mentaal model. Zolang we dat niet veranderen, zullen de meeste agile trajecten niet dat opleveren wat men er van verwachtte. Ook zal het niet de beloften waar maken die agile werken heeft.

We denken in een keten, waar de (volgens Porter) ingaande logistiek het begin is en de klant ergens aan het eind zit. Daarom zeggen we ook “PULL” wanneer we bedoelen dat de klant bepaalt. Echter in ons denken zit deze dan ook nog steeds vooraan. Wanneer we de ultieme vorm van agile benoemen dan hebben we het over DEVOPS, echter ook daar is de volgorde verkeerd om, eerst de DEV en dan de OPS. Fout, het moet eerst de klant zijn en dan de DEV. Ik stel voor CustDevOps. Ineens hebben we weer een duwplanning, alleen het is nu de klant die duwt.

Daarom moet de klant, of een iemand die de stem van de klant kan vertegenwoordigen Product Owner zijn, die duwt immers de epics en de daaruit volgende stories in de backlog. Tegelijk met deze rol moeten we een mentaal model veranderen en dat doen we door de metaforen te corrigeren. Wanneer iemand spreekt over PULL dan corrigeren we door te wijzen dat de klant degene is die duwt. Door consequent de klant op de voorgrond te plaatsen wordt agile van een tweede natuur een eerste.