Leiderschap in de Agile Tribe

In de afgelopen tien jaar zijn er een aantal nieuwe organisatievormen ontstaan, een daarvan is de agile-tribe. Omdat dit nog een relatief nieuw begrip is, zien we ook dat mensen daar nog wel eens verschillende betekenissen aan geven. Ik zie de tribe als een verzameling agile teams aan wie op een agile manier leiding wordt gegeven. Een tribe is naar mijn mening, daar hoef je het natuurlijk niet mee eens te zijn, een onderdeel van een organisatie dat besloten heeft om agile te werken. De omgeving van de tribe hoeft dat perse niet, deze kan zelf skeptisch zo niet vijandig staan tegen over agile werken. Dat is niet vreemd want agile is een revolutie van onderop, die nu langzaam tot de hogere regionen in de organisatie aan het doordringen is. Maar die een totaal andere manier van leidinggeven vraagt dat tot nu toe. Agile ontneemt de managementkaste haar macht en zij zal deze niet zonder meer opgeven. Maar daarover weer in een andere blog.

Het hoofddoel van een tribe is waardevol te blijven voor de omgeving die zij zelf gekozen heeft!

Ik heb lang nagedacht over deze zin en ik denk dat deze de lading volledig dekt. Ik ga de volgende woorden toelichten:

  • Waardevol
  • Blijven
  • Omgeving
  • Zelf gekozen

Waardevol

De sleutel tot het succes van een tribe is als zij waardevol is voor anderen. Het succes van onze klant is ons succes. Ga maar na, een organisatie die producten levert waar niemand op zit te wachten, verliest zijn bestaansrecht. Een it afdeling waarbij het ene na het andere project mislukt komt onder druk te staan. Ook op individueel vlak geldt dit, als ik een blog schrijf die niet interessant voor jou is dan kom je de volgende keer niet terug. Dat is toch logisch? 

Waardevol zijn we wanneer andere mensen iets aan ons hebben. Dit is de kern van agility, waardevol voor anderen zijn. Dat ben je overigens het best wanneer je een antwoord vindt op de volgende vragen:

  1. Wie ben ik?
  2. Wat kan ik?
  3. Wie ken ik die ik daarmee kan helpen?

Dat is de eerste voorwaarde van agility, maar niet voldoende. Want …

Blijven

Je moet dit blijven. Als je waardevol en blijven aan elkaar koppelt dan ben je agile. Je kunt alleen waardevol blijven wanneer je wendbaar en flexibel bent en dat is precies de betekenis van het engelse woord agility. Dit betekent nogal wat voor de tribe. Zij moet zich continu verdiepen in de behoefte van de afnemers in haar omgeving. De mensen die succesvoller worden door wat de tribe te bieden heeft. Tribes zijn er ten dienste van anderen. Maar denk eraan, een tribe doet dit wel om zelf te overleven, dus gekoppeld aan het hoofdoel van de tribe zit ook een loyaliteit aan haar eigen leden. Als we waardevol blijven, dan is dat goed voor de individuele leden. Die hebben immers leuk werk en een goede baan. De tribe biedt daarom ook zekerheid, veel meer dan traditionelere organisatievormen, die slechts proberen winst te draaien of in het ergste geval te overleven.

Omgeving

De omgeving van een tribe (maar ook die van een organisatie) is een moeilijk te vatten begrip als je er even langer over nadenkt. Want wat is “omgeving”? We weten allemaal wel wanneer we het woord moeten gebruiken, maar wat is het nu? Het is een mentale constructie, en wat voor de een omgeving is, is dat het voor de ander niet. Het is iets vanwaar we besloten hebben dat we onze aandacht op moeten vestigen. Bij de tribe is omgeving dat waar we waardevol voor willen zijn. Die omgeving zoeken we niet, we zoeken geen markt, maar we bedenken er een.

Zelf gekozen

Wie zijn we als tribe? Wat kunnen we? En, wie gaan we daar mee helpen. De omgeving van een tribe is er een die we zelf kiezen. We scheppen onze eigen mogelijkheden door deze drie vragen steeds weer te beantwoorden. Door wat we zijn en wat we kunnen steeds weer aan te passen aan omze omgeving waarvoor we waardevol willen zijn!. 
Nu kom ik op leiderschap in de Agile tribe want die is:

  1. Dienend naar de leden toe, en …
  2. Ondernemend in de omgeving.

Dienend leiderschap

Hiermee bedoel ik dat en tribale leider zorgt dat de leden uit de tribe zich ten volle kunnen ontplooien. De werkzaamheden verdelen we op zo een manier dat iedereen zijn talenten te vollen kan inzetten. De leider neemt de impediments weg zodat de teams kunnen functioneren. Dit is leiderschap nieuwe stijl. We gooien alle beheersingsinstrumenten overboord want die demotiveren alleen maar. We gaan uit van vertrouwen in tribe-leden, geven dat onvoorwaardelijk, net zolang als mensen de mogelijkheden benutten om hun talenten voor het hogere doel van de tribe aan te wenden. Narcistisch eigenbelang offeren we op voor dat hogere doel, waardevol te zijn voor de omgeving. Want in ruil voor dienend leiderschap vragen we van de leden ook weer dienstbaarheid.

Ondernemend leiderschap

Ondernemen betekent dat je waarde schept met wat je hebt, niet in tegenstelling tot management wat waarde schept met wat de manager nodig heeft. Ondernemerschap is de juiste mensen en middelen aan elkaar te koppelen die samen meer waarde kunnen creƫren dan alleen. De ondernemers zorgt dat de stam de juiste omgeving en kansen schapt. Dat mijn beste mensen is leiderschap in de agile tribe.