Is het einde der tijden voor Agile aangebroken?

Ik vraag me de laatste tijd af of de agile transitie, wat dat ook betekenen mag, op zijn einde loopt. Deze vertwijfeling werd getriggerd door een artikel van een agile coach die de moeite genomen had om citaten van de opstellers van het manifesto te verzamelen . De kern van hun boodschap is dat SAFe niets met agile te maken heeft. Het doet me denken aan de bijbelse uitspraak dat als een huis in zichzelf verdeeld is, het ten onder zal gaan.

Een van de vervelende kenmerken van de agile beweging is dat zij zich doorlopend tegen elkaar en tegen anderen keert. Er is altijd wel een kruistocht te voeren tegen iemand die niet de agile mindset heeft. Het eerste wat ik van deze beweging hoorde, was dat alle projectmanagers hun baan zouden verliezen. Nog steeds hoor je dit soort, vaak met een zelfgenoegzame ondertoon, uitspraken. Hoe kun je in hemelsnaam plezier hebben aan het feit dat iemand zijn professionele betekenis verliest? Ik begrijp dat niet.

Het mooie van het agile gedachtengoed is dat het een manier van werken is die de zelfbeschikking (autonomie, verbondenheid en competentie) van mensen bevordert. Dat vind ik een grote winst en is waarschijnlijk de werkzame kracht van agile. Raamwerken zoals scrum, safe, less en de vele anderen zijn dat niet. Manfred Kets de Vries schreef een aantal decennia geleden dat een leider zijn innerlijk theater voor zich uitstalt. Ik zou dan ook de agile coaches die zich afzetten tegen wat dan ook willen aanraden bij zichzelf te rade te gaan.

Niet lang geleden heb ik mijzelf afgevraagd, waarom ik soms de behoefte had om op een bekritiserende manier te reageren op LinkedIn berichten. Ik kwam erachter dat ik mij competenter voel wanneer ik zo reageer. Maar ben ik dan ook competenter? Welnee, integendeel, door zo te reageren zocht ik geen verbinding (een andere behoefte die mensen hebben), weg was mijn zelfbeschikking. Ik maakte een keuze om alleen nog maar positief te reageren en elke neiging om het tegenovergestelde te doen te zien als een ontwikkelpunt dat zich aandient.

Dus mijn beste agile coach, ik heb u geschreven vanuit liefde voor uw intentie. Want net als zovelen wilt u het beste voor uw opdrachtgever. Mijn wens is dat de strijd in het agile huis verstomt en dat de zwaarden worden omgesmeed tot instrumenten waarmee we kunnen oogsten. Het ga u goed.