Immigranten

Ik ben een interessant boek aan het lezen van Martha Nussbaum, het draagt de titel “De nieuwe religieuze intolerantie. Een uitweg uit de politiek van de angst”. Wie meer van haar gelezen heeft, weet dat hij een goed onderbouwde stellingname gepaard met een prettige schrijfstijl kan verwachten. De inhoud van het boek maakt de belofte van een uitweg waar. Maar dat is niet het onderwerp van deze blog. Er is een zin die mij aan het denken zette, omdat deze een ander licht wierp op de kwestie van religieuze tolerantie. Ik vind dat ieder mens vrij moet zijn om zijn geloof op die manier te beleven waarbij hij zich prettig voelt. Uiteraard zolang hij daar anderen maar niet kwaad mee doet. Voor mij is dat een kwestie van fatsoen, of je nu hindoe, jood, christen of moslim bent, doe wat jij denkt dat je religieuze plicht is. Ik vind het uitstekend wanneer je mij of mijn vrouw geen hand schudt, of wanneer je op zondag naar de kerk gaat, zolang je je medemens maar geen kwaad doet. 

De zin die ik bedoel is deze: … de nieuwe immigranten zijn zo talrijk dat ze niet eeuwenlang dezelfde beledigingen over zich heen kunnen krijgen als de joden zonder dat dat enorme maatschappelijke opschudding veroorzaakt. (blz. 79).

Er is een krant die spreekt over een asielplaag, dat is ooit over de joden ook gezegd. Er is een vermoeden dat alle moslims een complot smeden om werelddominatie te bereiken, dat is ooit over de joden ook gezegd. Het is mij nooit helemaal duidelijk geworden waarom wij een Joods-Christelijke traditie hebben, want de joden hebben in de geschiedenis niet veel heil van die christelijke traditie ervaren. Uiteraard met als dieptepunt de industriële moord op zes miljoen van hen gedurende de 20ste eeuw. Nu is het altijd gevaarlijk om te vergelijken en mogelijk beschuldig je mij van een Godwin. Maar ik zie niet in waarom deze constatering zou betekenen dat we niets van de geschiedenis mogen leren. De vergelijking gaat overigens mank omdat de joden met veel minder waren dan alle nieuwe immigranten. Dit brengt me op dat deel van de zin die een extra reden toevoegt aan de reden om je niet te bemoeien met wijze waarom mensen, in dit geval immigranten, invulling geven aan hun spirituele gevoelens. Het is enkel en alleen eigenbelang. 

Denk je werkelijk dat mensen het pikken wanneer zij in een hoek worden gezet door de “autochtone” Nederlander? De politiek is de afgelopen jaren steeds onfatsoenlijker geworden. Er zijn zelfs rechtzaken geweest tegen een politicus die verdacht (en veroordeeld) werd voor haatzaaien. Zou jij als je radicale gedachten hebt niet radicaliseren wanneer je steeds weer opnieuw hoort dat je niet deugd? Een groot deel van de problematiek hebben we over onszelf afgeroepen, laat ik een aantal voorbeelden noemen:

  • Om een goede opbouw van een samenleving te hebben, is er per stelletje gemiddeld 2,1 kind nodig. Dat halen we bij lange na niet. Immigratie is een oplossing om het tekort op de arbeidsmarkt aan te vullen.
  • De aarde warmt op en de gebieden rond de evenaar verschralen, mensen trekken naar het noorden (Europa) omdat ze net als elke ingezetene in Nederland op zoek zijn naar geluk. Misschien zouden we wat meer kunnen doen tegen de opwarming.
  • Door een doorlopende stroom van beledigingen, onmogelijke inburgingseisen, boerka verboden en ga zo maar door, maken we het deze nieuwkomers niet makkelijk om te integreren. Niet in de rij van Albert Heijn gaan staan omdat de caissière een hoofddoekje draagt al helemaal niet.

Het eigenbelang dat we hebben, is dat dit autochtone ‘eigen volk eerst’ gedrag tot maatschappelijke onrust zal leiden. Politici zullen dan zonder twijfel zeggen: “Zie je wel, we zeiden het toch!”. Maar dat is flauw, want door alle retoriek zijn zij zelf de oorzaak van de vervulling van hun eigen profetie geweest. We hebben er daarom belang bij om de toon van het debat weer fatsoenlijk te maken om zo de vervulling van de profetie te verhinderen, dat is de opdracht aan de Nederlander. Maar er is nog een opdracht!

Wanneer jouw heilige boek spreekt over het stenigen van overspeligen en homosexuelen, wanneer dit opdraagt om heiligdommen van andere religies te vernietigen, wanneer het de dood beveelt aan volgelingen van een ander geloof dan de jouwe, besef dan goed dat jouw God misschien onveranderlijk is, de samenleving dat niet is. Heilige boeken moeten keer op keer geherinterpreteerd worden aan de tijd en de situatie waarin wij ons bevinden. De principes zijn eeuwig, de uitwerking nooit.

Dit is de boodschap die de werkelijke leiders van ons land moeten uitdragen. Niet een van je moet je volledig aanpassen, maar houd vast aan je eigen principes, maar verwacht niet dat die universeel zijn!