Het onderscheid tussen goed en kwaad projectmanagement

Dit is een nieuw blog in de reeks die ik schrijf met de tau te tsjing geschreven door Lao Tze als inspiratiebron. De ander blogs kun je lezen in de categorie “Lao Tze”.

In het tweede stukje tekst uit mijn vertaling staat onder andere: Zo allen in de wereld de schoonheid als schoon erkennen, dan bestaat ook het lelijke. Zien allen het goede als goed, dan bestaat ook het kwade. … …. … . Daarom volbrengt de wijze zijn taak zonder te handelen, en brengt hij zijn leer zonder woorden.

Ook hier heb je weer geduld nodig, het gaat niet om het begrip maar om het proces van begrijpen. Wat is goed en wat is kwaad in projectmanagement? Kunnen we dat onderbouwen met weloverwogen argumenten? Dat willen we wel, want we zijn zo verlicht in onze westerse samenleving. Echter de praktijk is zo anders. Mensen redeneren dingen niet als goed of kwaad, maar vinden iets goed of kwaad en bedenken daarna de argumenten. Goed is de uitkomst van vele stemmen, waarvan een de bovenhand krijgt en langzaamaan terrein wint. Zo is PRINCE2 op het toneel gekomen, zo hebben SCRUM en LEAN hun plek verworven en zo zullen alle drie na verloop van tijd weer verdwijnen. Was waterval eens het grootste goed, nu is het het grootste kwaad dat er schijnt te bestaan.

Hoe moet je hier nu mee omgaan? Allereerst moet je beseffen dat goed en kwaad begrippen zijn die aan de tijdgeest onderworpen zijn. Waarheid vinden we uit, in plaats van haar te ontdekken. In projectmanagement zijn er best-practices en bad-practices, ook dat is onderhevig aan de tijd, aan wat mensen in het vakgebied met elkaar vinden. Eens planden we in activiteiten, toen in leveringen, nu in user-stories. Wat goed is nu is straks kwaad, dat is het proces van de vooruitgang. Als je dit kunt accepteren ben je op de goede weg en kun je een volgende vraag stellen: naar wie moeten we nu luisteren?

De laatste zin uit de tau te tsjing geeft een mogelijke richting. De wijze verricht zijn taak zonder handelen, in 21ste eeuw jargon zouden we zeggen: zoek iemand die in flow is, iemand die niet zwoegt maar er gewoon is. Je kent ze allemaal, mensen waarbij het lijkt alsof alles vanzelf gaat. Dat zijn zeker niet de goeroes, of de mensen zoals ik die blogs en boeken schrijven. De wijze brengt zijn leer zonder woorden, als je naar de wijze kijkt dan spreek het voorbeeld voor zichzelf.

Hoe onderscheid je goed en klaad projectmanagement? Zoek een voorbeeld en kijk er naar.