Het nieuwe #zelfsturen

Waarde gedreven samenwerkende mensen als de nieuwe zelfsturing

In mijn vorig blog ben ik tot de conclusie gekomen dat zowel zelfsturende als zelforganiserende teams onlogische begrippen zijn. Ik stel daarom voor dit begrip te vervangen door waarde gedreven samenwerkende mensen. We moeten nu een aantal vragen beantwoorden:.

1) Wat is waarde gedreven?
2) Wat is samenwerken?
3) Hoe motiveren we mensen tot beiden?
4) Wat betekent agile leiderschap?

1) Wat is waarde gedreven?

Terug naar de basis, we doen alleen zaken waarin een klant uiteindelijk wil investeren. Al het andere is verspilling en het is ons voornemen om verspilling tot een minimum terug te brengen. We beseffen dat dit niet helemaal mogelijk is, want er zijn altijd zaken die randvoorwaardelijk zijn voor het kunnen leveren van waarde waar een klant niet direct voor wil betalen. Een voorbeeld van dit laatste is alle coördinerende maatregelen die leidinggevenden nemen.

Alle werkzaamheden van opdracht tot levering vormen tezamen de waardestroom. Waar de waarde, net als het water in de bergen, naar beneden stroomt en de weg van de minste weerstand volgt. Zo nemen we alle blokkades weg die verhinderen dat de mensen waarde kunnen toevoegen. Dat is wat de agile leiderschapsrol inhoudt. Ik kom daar bij het vierde antwoord nog op terug.

2) Wat is samenwerken?

Een van de redenen waarom we mensen bij elkaar brengen, is dat wanneer we alle benodigde specialismen laten samenwerken er minder overdrachtsmomenten zijn. Hierdoor is minder coördinatie nodig. Wanneer dat goed gaat zie je veel managers verdwijnen. Waarbij dit laatste in mijn overtuiging eerder een gevolg dan een oorzaak zou moeten zijn. Hierdoor is een voorwaarde geschapen om werkelijk te kunnen samenwerken. In plaats van dat men aan een organisatorische lopende band staat, zit men aan een ronde tafel waar de afstemming onderling plaatsvindt en de manager grotendeels overbodig is. Des te minder iemand in verschillende teams zit hoe minder afstemming er nodig is.

3) Hoe motiveren we mensen?

Laat ik daar duidelijk over zijn, dat doen we niet. Mensen raken gemotiveerd! Dat doe je door ze bijeen te brengen met mensen waar ze bij willen horen. Dat is agile leiderschap! Ook doe je dat door ze in staat te stellen om dat te doen waar ze talent voor hebben en goed in zijn. Dat laat je ze aan elkaar vertellen. Ook dit is agile leiderschap! Tot slot val je ze niet lastig. Niet ‘dit moet jij voor mij doen’, maar ‘wat kan ik voor jou doen zodat jij waarde kunt leveren’. Dat is ook agile leiderschap.

De meeste mensen motiveren zichzelf. Als ze dat niet doen dan is er iets aan de hand wat agile leiderschap vraagt. Het kan zijn dat ze in een verkeerd team zitten, dan is er een transfer nodig. Dat is agile leiderschap! Het kan zijn dat ze iets doen waar ze geen talent voor hebben. Dan help je ze hun talent te ontdekken en tevens een plaats waar zij dat verder kunnen inzetten. Dat beste lezer is een vorm van agile leiderschap. Verder, nogmaals, ben je aanwezig op een afstand. Agile leiderschap is vaak bewust juist niets doen. Dit is het grootste onderscheid met de klassieke projectmanagersrol.

4) Wat betekent agile leiderschap?

Iedereen kan tijdelijk deze rol vervullen, hoewel het ook mogelijk is dat er mensen zijn die deze rol meer permanent dan tijdelijk vervullen. Sommigen vervullen deze binnen het team, sommigen aan de randen van de agile familie (de verzameling van alle agile teams). Altijd is dit het overbruggen van de kloof tussen wat wel en wat niet agile werkt. Maar dan alleen wanneer dit nodig is en niet anders.

In tegenstelling tot managers die daadkrachtig sturing geven aan hun afdelingen, hanteren agile leiders interventies spaarzaam en zijn deze altijd gericht op het leren en ontwikkelen van een groep mensen tot een waarde gedreven samenwerking. Dat is agile leiderschap!