De Agility Adaption Curve: Leren

Na de acceptatie van de existentiele crisis, van het feit dat de oude wegen niet meer werken, kan je leren. Dit is de essentie van agile werken, dat we gaande weg leren. We leren van ons falen, de eerste grote les zou wel eens kunnen zijn dat projectmanagement eerder juist het probleem was dan de oplossing. Ik heb het al eens vaker gezegd maar het is fout gegaan toen we projectmanagementmethoden zoals PRINCE2 zijn gaan ontwikkelen. 

Ik waarschuwde vroeger mensen altijd dat er in de bijsluiter in had moeten staan: “niet gebruiken als je geen verstand van projectmanagement hebt”. Nu zou ik zeggen dat je projectmanagement alleen dan moet gebruiken als het de oplossing voor de uitdaging is waarvoor je staat. In grote matrixorganisaties, is projectmanagement bijna nooit de oplossing, daar begin je eerst met LEAN en daarna ga je Agile werken. Maar dat terzijde, terug naar het leren.

Leren heeft te maken met het omarmen van onzekerheid, of van verandering, of van open staan voor onverwachte gebeurtenissen, van experimenteren. De enige goede manier om met onzekerheid om te gaan is om deze te zien als leermogelijkheden. Dat is de basis van agility, als individu wil ik leren, mijn team wil leren en mijn organisatie wil een lerende organisatie worden. Wat is dat leren dan? Je steeds weer opnieuw aanpassen aan wat er in de wereld om je heen gebeurt. Steeds leren hoe je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan die wereld. Dat wil ook niet zeggen dat aan de conservatieve kant van de curve mensen niet leren, in tegendeel, alleen het leren is ineffectief.

Bijvoorbeeeld: oude school risicomanagement, na de magere aanpak, voer je ISO 31000 in, op zich is dat een verbetering, voor de kwantitatieve analyse  ga je over tot complexe Monte Carlo simulaties. In zekere zin lukt het je om zo de onzekerheid te begrijpen. Het leren voor de acceptatie is steeds beter worden in een manier die toch al ineffectief was. Echter het kan anders. Bij agile werken neem je kleine stappen, een sprint, een program increment, gaande weg wordt duidelijk hoe de situatie zich ontwikkelt. Dat is veel effectiever dan alles ineens plannen en daarna een waterval van onzekerheid over je heen krijgen. 

Pas als je leert te leren, word je Agile.