BOEKBESPREKING: Magie in al je communicatie

Het boek is niet nieuw, de eerste druk was in 2015, een jaar later kwam de tweede en nog weer een jaar later in 2017 de derde druk. Ik heb het over ‘Magie in al je communicatie’ van Bas Mouton. Over het algemeen heb ik het niet zo met Nederlandse boeken, maar deze uitgave is anders. Al vanaf de eerste bladzijden wordt het duidelijk dat je hier niet te maken hebt met een schrijver die iets wil vertellen, maar met iemand die iets te vertellen heeft. Het boek heeft me zo geïnspireerd dat ik al meerdere mensen heb geadviseerd om het te kopen, hetgeen dus ook mijn advies aan jou is. Ik heb drie exemplaren gekocht en deze aan mijn kinderen cadeau gedaan omdat ik ervan overtuigd ben dat dit hen zal helpen om mensen te winnen voor hun ideeën. Want dit is een van de grote beloftes aan de lezers van dit boek en dus ook, tenminste als je het aanschaft, aan de lezers van deze blog.

In de inleiding maakt de schrijver de vergelijking met koken. Er zijn drie dimensies die een goed gerecht maken: kwaliteit van de producten, bereidingswijze en de combinatie van de ingrediënten. Zo is het ook met elke communicatie, want daar draait het altijd om: IK zeg IETS tegen JOU. Wanneer je in jouw verhaal, of dit nu schriftelijk of mondeling is, deze drie dimensies juist invult komt er magie in jouw communicatie. De eenvoud van dit korte zinnetje vind ik een handig ezelsbruggetje. Daarna behandelt het boek voor elke dimensies drie onderdelen, je krijgt dus in totaal negen adviezen om magisch te communiceren. Hoewel ik al decennia lang van communiceren mijn broodwinning heb gemaakt, opende dit mijn ogen hoe ik mijn boodschap nog beter kan overbrengen. Deze negen zijn:

 • Meer JOU: actie, belofte, ja.
 • Meer IETS: bewijs, conflict, toekomst.
 • Meer IK: persoonlijk, passie, contact.

De volgorde vind ik belangrijk. Eerst meer JOU! Dat wil niet zeggen dat de eerste zinnen van de daadwerkelijke communicatie ook altijd met de ander moeten beginnen. Maar het was wel zo dat, toen ik het las, ik mezelf meteen realiseerde dat dit een punt was in mijn eigen communicatie waar ik – ik zal het maar eerlijk bekennen – toch eerder van mijzelf uitga dan vanuit de ander. Ik moet erkennen dat het JOU over het algemeen, bij mij, wat minder aan bod komt. Reden om daar iets aan te doen.

In de week dat ik de eerste hoofdstukken las over JOU, moest ik een aanbieding schrijven. Naast de dienst (het IETS) die ik zou leveren besteedde ik meer aandacht wat het voor mijn potentiële klant zou betekenen wanneer hij met mij in zee zou gaan (dat was de belofte), ook deed ik een voorstel hoe hij een eerste stap zou kunnen doen (dat was de actie). Het element van de ja had ik in mijn verhaal geweven door te refereren aan een aantal voor zijn organisatie geldende uitdagingen, kortom ik liet zien dat ik er over had nagedacht. Toen ik vroeg wat hij ervan vond was hij enthoussiast omdat hij met dit verhaal een instrument in handen had om medestanders voor dit voorstel te vinden. Vergelijkend met andere aanbiedingen die ik geschreven heb, zat hier een enthoussiaste energie op. Het was gelukt om magie in de communicatie te brengen.

Dat is de grote belofte aan elke lezer van dit boek en in die zin dekt de titel volledig de lading. De meeste mensen willen dat mensen onze adviezen ter harte nemen. Zoeken we immers niet allen medestanders voor onze ideeen. Als je daar aan wilt werken dan geeft dit boek een aantal direct toe te passen handvatten. Je kunt meteen tot actie overgaan door op deze link te klikken en het boek te bestellen, om het geld hoef je het niet te laten. Zie je dat ik in deze alinea zowel een actie vraag, een belofte doe en een aantal keer bevestiging vraag waar je alleen maar ja op zeggen kunt?

Wat je er nog bij krijgt zijn voorbeelden van TED talks met een analyse van de schrijver over in welke mate de verschillende onderdelen wel of niet zijn toegepast. Veel praktijkvoorbeelden en een aantal zeer interessante onderwerpen erbij. In tegenstelling tot veel van mijn boeken die in de kast staan, ligt deze op mijn bureau om te gebruiken.

Wat nu als je het kunt faken? Een boekbespreking

De afgelopen week heb ik het boek PRESENCE van Amy Cuddy gelezen en vind haar boodschap zo goed dat ik in hier in het kort beschrijf waarom ik denk dat jij dat boek ook zou moeten lezen. Maar voordat je dat doet raad ik je aan om haar TED-talk te bekijken. Wat is PRECENCE en wat is de kernboodschap van het boek?

Precence

De term is in de Nederlandse vertaling met “presentie” vertaald. Ik vind dat niet een goede vertaling. Zelf had ik het eerder vertaalt met “aanwezig zijn”, maar goed ik ben niet de vertaler dus laat ik het er verder bij. Wat bedoelt ze met dit begrip? Aanwezig zijn in het moment met heel je wezen. Presentie is dat op een bepaald moment je gedachten, gevoelens, lichaamshouding, gedrag, woorden, allemaal in overeenstemming met elkaar zijn. Een dergelijke ervaring geeft je een enorme kracht. Het is dat wat we vaak authenticiteit noemen. Je staat dan in je kracht en bent daardoor veel effectiever in het bereiken van je levensdoelen.
Nu zou je denken dat dit een te bereiken staat is die je moet bereiken, maar dat is een lange weg te gaan, een waarvoor de meeste van ons onvoldoende doorzettingsvermogen hebben. Het bijzondere wat Amy beargumenteert, is nu dat het voldoende is om deze synchroniteit alleen dan te hebben wanneer je deze echt nodig hebt. Stel nu dat je een paar technieken zou kunnen hebben die je gebruikt vlak voordat je een moeilijk gesprek hebt, of voordat je een examen moet doen, een presentatie waar je tegen op ziet. Stel nu eens dat je alleen een techniek kunt leren waarmee je de innerlijke krachtknop aan kan zetten.

De kernbooodschap

Amy haalt veel wetenschappelijke experimenten aan om haar boodschap te ondersteunen. Deze komt er op neer dat, wanneer je vlak voordat je een moeilijke taak moet doen, een waar je tegenopziet, neem dan een krachtige lichaamshouding aan. Ook als je je niet zo voelt. Je gevoel volgt uiteindelijk je lichaam. Als je dit niet direct wil aannemen, probeer dan eens boos te worden wanneer je glimlacht. Dat lukt niet.
Wanneer je deze houding twee minuten aanhoudt dan zul je veel effectiever zijn dan wanneer je dat niet doet. Ik vind dit een prachtig advies: “Fake it, till you make it.

Waarschuwing voor smartphonegebruikers

Naast krachtposes zijn poses die machteloosheid tot gevolg heeft. Een daarvan lijkt op de manier waarop we naar onze smartphones staan te staren. Het hoofd voorovergebogen en de schouders naar elkaar toegetrokken. Het staren naar een klein scherm heeft zo zijn nadelen. Iets om over na te denken.

Nogmaals de redding van projectmanagement, is dat nog mogelijk?

Terug van vakantie met een heleboel ideeen voor blogs. Maar eerst nog even het gedachtenexperiment hoe we projectmanagement van de afgrond kunnen redden. Geen toekomstduiding, maar gewoon een aantal gedachtenstormen. Hier een lijstje met de blogs in de juiste volgorde:

 1. Urgentie
 2. Leiderschap
 3. Visie
 4. Communicatie
 5. Machtsoverdracht
 6. Korte termijnsuccessen
 7. Succes consolideren
 8. Institutionaliseren

Wanneer je kijkt vanuit het besturingsparadigma dan lijkt het bovenstaande absurd en komt je hooguit tot een projectmanagementgemeenschap waarin de leden meer inspraak hebben. Voor mijzelf is dat niet echt interessant meer, ik moet me dan begeven in het politieke netwerk in de verschillende vakverenigingen. Ik heb dat vroeger gedaan maar dat is weinig bevredigend. Veel liever zie ik een beweging op gang komen waarin leden gefaciliteerd worden in plaats van bestuurd. Daarom zie ik meer heil in het faciliterende paradigma, het scheppen van een omgeving waarin we ervaring delen en leren van elkaar. Maar daarover meer in toekomstige blogs.