Nogmaals de redding van projectmanagement, is dat nog mogelijk?

Terug van vakantie met een heleboel ideeen voor blogs. Maar eerst nog even het gedachtenexperiment hoe we projectmanagement van de afgrond kunnen redden. Geen toekomstduiding, maar gewoon een aantal gedachtenstormen. Hier een lijstje met de blogs in de juiste volgorde:

  1. Urgentie
  2. Leiderschap
  3. Visie
  4. Communicatie
  5. Machtsoverdracht
  6. Korte termijnsuccessen
  7. Succes consolideren
  8. Institutionaliseren

Wanneer je kijkt vanuit het besturingsparadigma dan lijkt het bovenstaande absurd en komt je hooguit tot een projectmanagementgemeenschap waarin de leden meer inspraak hebben. Voor mijzelf is dat niet echt interessant meer, ik moet me dan begeven in het politieke netwerk in de verschillende vakverenigingen. Ik heb dat vroeger gedaan maar dat is weinig bevredigend. Veel liever zie ik een beweging op gang komen waarin leden gefaciliteerd worden in plaats van bestuurd. Daarom zie ik meer heil in het faciliterende paradigma, het scheppen van een omgeving waarin we ervaring delen en leren van elkaar. Maar daarover meer in toekomstige blogs.