Agile is (g)een (r)evolutie

Het lijkt wel alsof alles agile is wat de klok slaat. Organisaties zijn massaal aan het overgaan van de waterval naar de kortcyclische oplevering van verscheepbare en bovenal werkbare software waarop gebruikers echt zitten te wachten. Wie nu nog denkt dat we, als straks de hype voorbij is, gewoon weer verder gaan met wat we altijd al hebben gedaan, die zit er naast. Vraag het maar aan de projectmanagers bij de ING …, de waren niet de eerste en zullen ook niet de laatste zijn die ineens geen baan meer hadden. Er is een ware revolutie gaande.

OF NIET? SPOILER ALERT – AGILE IS GEEN REVOLUTIE !!!

Ik ben al zo’twere35 jaar actief in de wereld van projecten. Er is iets wat me opgevallen is, iets dat naar mijn gevoel erg Nederlands is. Wij Nederlanders zijn erg hypegevoelig. We denken dat er een best-practice is en we rennen er achter aan. Ineens heeft iedereen het over het nieuwe werken, maar nu niet meer. Kan iemand zich nog Prezi herinneren? Het zou PowerPoint verdringen. Hahahahaha. Je hoort er niet veel meer van. Ze komen en ze gaan, allemaal start-ups van ideetjes. De consultants spreken dan over disruptie, een bejaarde politica die start-ups gaat begeleiden (apps waar je een piza kan bestellen ;-). Eerlijk gezegd een beetje triest, want het zijn uiteindelijk de geschiedschrijvers die constateren of iets echt een disruptie is geweest. Als je midden in de disruptie zit, dan heb je het naar alle waarschijnlijkheid niet eens in de gaten. De meeste hypes echter zijn revoluties die kort ontbranden en daarna als een kaars uitgaan. Agile is iets anders.

AGILE IS EVOLUTIE!

Evolutie is een aaneenschakeling van mutaties in de genen, of in ons denken. Wanneer je de geschiedenis bestudeert dan zal je opvallen dat men al decennia bezig is om producten slimmer te leveren. Wie denkt dat agile begon met het manifesto die heeft het helemaal bij het verkeerde eind. Het manifesto was een mutatie in ons denken over softwareontwikkeling, waardoor we verder zijn gaan denken. Het gaf een filosofische onderbouwing waardoor het denken evolueerde. Het is niet het begin, het is niet het eind, het was een tussentijdse mutatie in het denken. Niet meer, een toevalligheid, die we al lang achter ons hebben gelaten.

HET AGILE MANIFESTO LIGT AL WEER VER ACHTER ONS

Een tijdje geleden las ik een blog van een van de oorspronkelijke opstellers van het manifesto die zich afkeerde van hoe het zich ontwikkelde. Hij vond dat veel agilisten de oorspronkelijke bedoelingen hadden verraden. Of hij gelijk had, weet ik niet, ik was er niet bij. Maar je moet je realiseren dat ideeën hoofden zoeken waarin zij kunnen huizen en dat ideeën muteren, dat heet evolutie en het is nog maar de vraag of die vooruit gaat. Een ding is mij duidelijk het agile manifesto is sunk thought het heeft zijn nut gehad, maar we hebben een nieuwe filosofie nodig omdat we inmiddels als zo’twereruime vijftien jaar verder zijn.

EEN NIEUWE FILOSOFIE VOOR AGILE

Het manifesto is te mager om de uitdagingen waar organisaties nu voor staan te kunnen ondersteunen. Daarom is er een filosofische onderbouwing nodig die onze gedachten ordent. Dat lijkt mij een spannende exercitie en ik ga mijn blog hier voor gebruiken om mijn eigen gedachten te ordenen en misschien wel te komen tot een allesomvattende agile filosofie, niet een methode, die zijn er al genoeg, maar een filosofie die richting aan ons denken geeft.

ALTIJD AGILE

Tussen de verkiezingsblogs door ga ik je meenemen in een nieuw begrip, dat gaandeweg duidelijk wordt, de zogenaamde mindset epics, veranderingen die we aan moeten brengen in ons denken om altijd agile te zijn.