Verkiezingsblog 7 – PVV: Minder Islam

In deze verkiezingsblog neem ik één van de punten uit een verkiezingsprogramma en geef daar mijn eigen draai aan. De PVV, onder aanvoering van de grote leider Wilders stelt als belangrijkste thema de de-Islamisering van Nederland voor, om op die manier het land weer terug te veroveren voor de Nederlanders. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar pas op, voordat u mij nu als radicaliserend naar rechts klassificeert, ik bedoel hier iets anders mee dan wat de uitspraak in eerste instantie doet vermoeden.

Ik wil inderdaad minder Islam in Nederland, overigens niet minder islamieten. Waar het mij om gaat, is dat ik het hier eigenlijk niet meer in het publieke debat over wil hebben. Laten we nu feitelijk kijken wat mensen doen, naar hun gedrag en niet wat hun overtuiging is. Ik wil niet dat iemand zijn geloof, of God, aanvoert als argument dat ik iets niet zou mogen of  juist wel zou moeten doen. Wat ik geloof is net belangrijk. In een land waar kerk en staat gescheiden zijn, hebben religieuze argumenten geen waarde in het politieke debat. Ik besef overigens dat deze redenatie wel ergens mank gaat, want overtuigingen, of ze nu op geloof of op iets anders zijn gebaseerd, hebben altijd een invloed op iemands mening. Ik ben alleen, eerlijk gezegd, de gevoeligheden rondom de Islam een beetje zat. Het aantal Moslims is rond de 5% van de Nederlandse bevolking, dus kan die invloed helemaal niet zo groot zijn.

Er is een groep mensen die denken dat alle problemen die we hebben, met de Islam te maken hebben. De bewoordingen die ze hanteren lijken verdacht veel op wat er in de dertiger jaren van de vorige eeuw in Hitler Duitsland over de Joden werd gezegd. Men spreekt over een plaag, over een complot om wereldheerschappij te verwerven, kortom je hoeft geen Godwin te doen om de parallel te trekken. Ben ik dan te naief, een ‘nuttige idioot’ zoals sommigen dan zeggen? Ik denk het niet. Het is beter dat we het hebben over wat men concreet als probleem ervaart. Dus meneer Wilders, wat doet men dat u als probleem ervaart en dat graag door u onderbouwd met cijfers en niet met meningen. Hebben we in één buurt een Islamitische probleem of in duizend? Feiten geen frames.

Beste gelovige in slechts één God. Islamiet, Christen of Jood omdat u ervan overtuigd bent dat de uwe de Enige is, is het moeilijk om te accepteren dat niet iedereen dat vindt. Ik houd mij in met wat ik zeg om u niet te beledigen, dat heet respect Ik doe dat met alle liefde, maar u moet zich niet zo snel beledigd voelen, want het overgrote deel van de wereldbevolking houdt er andere gedachten op na dan u. Wat ik geloof, daar zal ik u niet mee lastig vallen. Niet te snel beledigd zijn graag, dat recht heeft u niet. De atheïst daarentegen moet zich niet achter zijn intellectuele hoogmoed verschuilen en verkondigen dat hij alleen de waarheid  kent, want dat wat waarheid is, daar moeten we nog over onderhandelen. Ook het beroepen op de wetenschap werkt niet, want eens zei wetenschap dat de zon om de aarde draaide, kortom wetenschap verandert mettertijd.

Ik ben het eens met Geert als hij zegt minder Islam, maar ook minder Joods-Christelijke wortels, hoewel ik nooit begrepen wat er christelijk is aan zwarte piet en een kerstboom, en meer kijken naar het feitelijke gedrag wat mense vertonen en in hoeverre dit een probleem voor anderen veroorzaakt. Daarom zal voor mij een criterium om op een persoon te stemmen zijn de mate waarin hij zich niet  in de verkiezingsarena laat verleiden een debat te voeren wat eigenlijk in kerk, moskee, synaogoge of tempel thuishoort.