Verkiezingsblog 11 – VVD: Veiligheid en Vrijheid

In het programma van de VVD lees je al heel snel de volgende zinnen: In Nederland kunnen we genieten van vrijheid zolang onze veiligheid op orde is. Als we om ons heen kijken, ontstaat al snel het besef dat die veiligheid niet vanzelfsprekend is. Met de eerste zin ben ik het helemaal eens, met de tweede slechts gedeeltelijk, ik kom daar nog op terug.

Wat ik belangrijk vind, is vrijheid op de lange termijn, bewust – in een ander blog heb ik dit ook al gesteld – kijk ik voorbij mijn eigen levenseinde omdat ik wil dat de vrijheid ook nog lang na mij gewaarborgd is voor mijn kinderen en kleinkinderen (en natuulijk ook voor de uwe). Ik ben het met de eerste zin eens omdat het een zin is waar je het niet mee oneens kunt zijn. Als ik me niet veilig voel dat durf ik iets niet te zeggen dan voel ik me niet vrij. Veiligheid speelt zich af op verschillende domeinen:

  1. In onze woning.
  2. Op onze scholen.
  3. Op ons werk.
  4. Op straat.

De partij die mijn stem verdient zal daarom aan de volgende criteria moeten voldoen:

  1. De woning: ik wil geen enkele inbreuk op mijn privacy, dus zeker geen sleepnet, geen monitoring van internetgebruik zolang er geen verdenking is. Zowel niet door bedrijven als door de overheid.
  2. School: iedereen moet vrij zijn om zijn eigen type onderwijs te starten, zolang zij ook andersdenkenden insluit. Dat geldt voor zowel islamitsche als christelijke scholen. Scholen moeten hun leerlingen leren zich in te leven in wat een ander denkt en voelt.
  3. Werk: mensen moeten in staat zijn zichzelf te ontplooien. Ik wil extra aandacht voor de ethische normen die managers hanteren, dit voor alle organisaties. Meer de nadruk op ethiek dan op regelgeving. Reorganiseren ok, maar waarom mensen ontslaan als dit beter voor de beurskoers en bonus is? Dat is onethisch!
  4. Straat: ik wil mij vrij op straat kunnen bewegen, niet bespiedt door camera’s. Oh ja, mijn iPhone is een deel van mijn woning en wordt op straat niet door politie zonder ‘huiszoekingsbevel’ geopend.

Om de een of de andere reden is de VVD ervan overtuigd dat, wanneer je om je heen kijkt, er iets mis is met de veiligheid. Wat is dit een onvoorstelbare, niet houdbare onzin. Het is veiliger dan ooit. Natuurlijk is het zo dat als je naar het journaal kijkt er nog wel het nodige in de wereld valt te verbeteren. Maar Nederland behoort tot de 30 veiligste landen ter wereld, kortom het valt allemaal wel mee. Ik heb begrepen dat de terreurdreiging komt doordat we mee vechten in Syrië, dus wanneer we iets willen verbeteren dan ligt hier een goede suggestie.

Mijn stemkeuze is afhankelijk van vrijheid voor iedereen, dus niet alleen voor de mensen die tot de superieure cultuur behoren, en de wijze waarop de politicus daar mee omgaat. Ook zal het standpunt over het meevechten aan oorlogen in gebieden waar we niets te zoeken hebben hierin meewegen.