Wat waren ze tegen Turkije

Turkije en Europa

Nog niet zo lang waren ze er tegen. Stoere politici die, om hun keizers te behouden, tegen toetreding van Turkije tot de EU waren.

Tegen de Vluchtelingen

Wat hadden ze een stoere taal en doortastend handelen. Politici die om hun kiezers te behouden fort Europa dachten af te grendelen. Af en toe een traan wanneer er weer een boot met stakkers verging.

Tegen de bestuurders

Wat zijn ze dapper met hun doodsbedreigingen aan het adres van bestuurders, die het ook niet goed meer weten. De rode verhitte hoofden, die denken dat hun wil democratie is. Die bestuurders uit jouwen in plaats van uit te laten praten.

Angst is soms een goede raadgever

Echter helemaal niet wanneer het gaat om stemmen te winnen of te behouden. Want nu de dijken zijn gebroken, het fort wordt ingenomen, we opvang in de regio gaan regelen. Wacht even, welke regio, …., o ja .. dat zelfde Turkije, dat wil ons wel helpen.

Nederland gidsland

Trots vertelde onze premier dat de EU het Nederlandse plan, die opvang in de regio, had overgenomen. Wat zijn we toch goed. Maar wacht eens, in ruil voor het ‘huren’ van de regio … Turkije … wil Turkije praten over toelating tot de EU. Dat snap ik dan weer niet want het ging er toch om dat we die vluchtelingen buiten Europa hielden. Zodra Turkije in de EU zit, dan zitten al die vluchtelingen ook in de EU.

Angst voor de Islam

Nu heb ik altijd begrepen dat de meeste mensen in Turkije tot de Islam behoren. Maar daar waren al die mensen die tegen vluchtelingen waren toch ze bang voor. Dus of ik snap het niet, of zij hebben het nooit begrepen.

Voor alle duidelijkheid: ik ben niet bang voor de Islam; ook heb ik niets tegen vluchtelingen, wat niet anders kan dat moet dan maar; of Turkije bij de EU moet dat weet ik even niet. Waar ik wel bang voor ben dat zijn de haatzaaiers en hun volgelingen die een veel groter gevaar zijn voor onze vrijheid dan welke vluchteling dan ook.