Hoe senior management een #agile transitie om zeep helpt

De eerste belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle Agile Transitie lezen we in in het manifesto.

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools“, ik heb in een vorige blog al betoogd dat organisaties die zich in het verleden hebben beziggehouden met het implementeren van methoden, processen en tools op achterstand staan. Dit laatste is een belemmerende cultuureigenschap, die zich helaas moeilijk laat veranderen. Wat moet een organisatie dan wel doen en dan wil ik het nu met name hebben over de rol van het senior management. #Agile is niet een einddoel, het is een weg. Eigenlijk zou het een werkwoord moeten zijn, zoiets van Agileren, daar zit dan meteen ook het woordje leren in.

Ontwikkel een strategie samen met je medewerkers

Elke organisatie heeft een missie en een visie over wat zij wil bereiken. Dit is primair een taak voor het senior management. Daar heb je geen externe consultants voor nodig (maar je mag mij natuurlijk best inhuren ;-). De CEO denkt na over de waarde die zijn organisatie moet hebben voor alle belangrijke stakeholders. Dus niet alleen de aandeelhouders! De financiƫle winst van een Agile organisatie is, hoe vreemd het ook klinkt, een bijproduct. Als je waarde levert dan willen klanten ervoor betalen, en als zij dat doen en je werkt Lean, dan blijft er zeker een marge over voor de eigenaars van de organisatie.

Uiteraard in overleg met het overige senior management. Missies en visies worden ontdekt in onderlinge interactie. Om dit in de cultuur in te bedden zal dit al op directieniveau moeten beginnen. Dat is ook veel goedkoper dan een duur cultuurveranderingstraject, waarvan we zo langzamerhand weten dat het merendeel daarvan maar een kleine kans van slagen heeft. Als je ‘onderlinge interactie’ in de cultuur wilt hebben, dan is de slimste manier daarvoor, om gewoon te beginnen. De verschillende senior managers hebben hun voelsprieten uit staan bij de verschillende belanghebbenden. Door met elkaar van gedachten te wisselen kunnen ze tot een gezamenlijke missie en visie komen. De CEO kan dit proces begeleiden door direct in zijn rol van dienend leider te stappen.

Tussen missie en visie is er een streven. Datgene waar we nu mee aan de slag gaan. Hoe? Hetzelfde antwoord! Door onderlinge interactie met de medewerkers. Ik heb het al eerder gezegd, als alle kennis en wijsheid niet aanwezig is in de organisatie, heb je een probleem dat het inhuren van consultants niet gaat oplossen. Maar in de meeste gevallen zijn de juiste mensen er al. Het senior management moet nu heel goed luisteren naar wat de medewerkers te vertellen hebben. Elk bezwaar, zorg of bedenking is informatie die je gebruikt om de organisatiestrategie te ontwikkelen. In dat proces ontwikkel je naast een strategie, ook nog de cultuurwaarde “Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools‘. De eerste stappen heb je dan gezet naar een Agile Organisatie.