Golven van #Agility

In ‘Cannibals with forks’ beschrijft Elkington (1997) drie golven van toegenomen bewustzijn voor onze leefomgeving. Hij was toen zeer optimistisch. Het is nu, in 2018, meer dan twintig jaar later en er zijn al meerdere van die golven geweest. Een eigenschap van golven is dat zij op en neer gaan. Ze zijn net zo wendbaar als wij dat zouden moeten zijn. Op het hoogtepunt van elke golf zijn er massa’s mensen die denken dat dit altijd zo door zal gaan. Er zijn dan grote verwachtingen en goeroes spreken grote woorden over het verschuiven van paradigma’s.

Wij hebben waar het onze planeet betreft net zo’n hoogtepunt achter de rug toen het akkoord van Parijs gesloten werd. Eindelijk leek het erop dat de politieke leiders tot actie overgingen. Hosanna in de groene wereld en toen werd Donald Trump gekozen als President van de Verenigde Staten, die zag het helemaal niet zitten. Of dit een neergaande beweging in zal zetten durf ik niet te voorspellen, wat ik wel weet is dat die er zonder twijfel weer zal komen. Is het niet nu dan later. Ontwikkelingen gaan in cycli die wanneer je ze uitrekt in de tijd golven zijn.

Een van de grootste misvattingen die je kunt hebben is dat de geschiedenis een doel heeft en dat deze altijd omhoog zal gaan. Er zijn duizenden golfbewegingen, sommigen synchroon, anderen tegenovergesteld. De richting bepaalt de mogelijkheden die je hebt. Bij een opgaande golf heb je de wind in de rug, bij een neergaande juist tegen. Daarom gaat het er niet om of je weet wat er in de toekomst gebeuren zal, maar is het slimmer dat je begrijpt wat het heden heeft gebracht. Wie het hier en het nu snapt, die kan wenden wanneer dat nodig is.

Ook nu zijn er profeten die vertellen dat Agile de wereld zal veroveren, maar tegelijkertijd hoor je ook tegenberichten. Mensen die niet mee willen, die ‘agile’ als een van de irritantste woorden van het jaar verkiezen. Het is dus helemaal niet zo zeker of de agile revolutie door zal zetten. Wat betekent agile leiderschap in het licht van de triple bottom line?

Dat jouw organisatie waarde levert die duurzaam is. Dus naast de keuzes ten bate van de economische voorspoed van jouw klanten en jouw eigen organisatie, ook kiezen voor de toekomst van waarde van zowel de omgeving (planet) als de samenleving (people). De triple bottom line voegt een ethische en lange termijn dimensie toe aan agility. Deze brengt een balans in de korte termijn cycli die zo snel een valkuil van de Agile mindset kunnen worden. Naast het niet doen van concessies aan de kwaliteit doen we dat dus ook nooit aan de mens en de planeet.

Of dat mogelijk is, dat weet ik niet, maar het zou wel onze intentie moeten zijn.