Gij zult niet starten zonder draagvlak

Elk project is voor een ander, iemand moet erop zitten te wachten. Echter het zou niet zo mogen zijn dat de baten voor de een de lasten van een ander zijn. Daarom zoeken we naar draagvlak voor ons project. Dat begint al tijdens de conceptiefase, wanneer we nog aan het ideestormen zijn. Wanneer we ons afvragen of we moeten starten met de nieuwe snelweg, een nieuw product, een nieuwe versie van de software of slechts wat extra functionaliteit, dan is de cruciale vraag steeds weer: wie heeft het nodig? Een project is altijd vraaggestuurd!

Draagvlak werkt twee kanten op:

  1. Mensen geven je steun.
  2. Mensen werken je tegen.

De eerste is waar we eigenlijk meteen aan denken, vaak verwachten we van het hoger management dat zij ons project steunen. We klagen als zij onvoldoende opdrachtgeverschap tonen. Maar misschien is dit gebrek aan interesse wel een teken dat er onvoldoende draagvlak is binnen de organisatie. Het is altijd een afweging hoeveel daarvan je nodig hebt, maar die keuze moet je vooraf maken. Soms is het beter om een project dan terug te geven en de opdracht te weigeren. Als je door gaat zou het wel eens kunnen zijn dat men het jou gaat verwijten als het project mislukt. Ook is het leiden van een project zonder draagvlak zoiets als trekken aan een dood paard. Niet echt leuk!

Een vorm van negatief draagvlak is wanneer mensen tegenwerken. Realiseer je nu dat, dit bijna altijd met belangen te maken heeft. Mensen werken tegen om hun belangen te beschermen. Dat is begrijpelijk en daar is niet mis aan. Een onderdeel van maatschappelijk verantwoord projecten management moet zijn ook hier rekening mee te houden. Ik ben me bewust dat je vaak beperkte mogelijkheden hebt, maar het zou wel jouw uitgangspunt moeten zijn.

Aan het begin van elke fase moet je controleren hoe het met het draagvlak staat, is het niet aanwezig dan moet je het regelen! Je verwerft draagvlak door met een aantal zaken rekening te houden.

  • Mensen stellen eisen aan het project en verlenen daarvoor in ruil
  • Steun aan het project, dit blijven zij doen zolang de
  • Resultaten hun persoonlijke belangen blijven dienen.

Draagvlak is het gevolg van gestelde eisen vertaald in resultaten die belangen van betrokkenen ondersteunen, gij zult niet starten zonder dat!