De triple bottom line en de Agile Leider

In 1997 introduceerde John Elkington de term ‘triple bottom line’ in ‘Cannibals with forks’. Wat heeft een Agile Leider hier mee te maken? Alles!  Zoals uit deze reeks blogs zal blijken. Mijn intentie is om de nodige balans aan te brengen in Agile leiderschap. Een balans die hard nodig is, want eerlijk gezegd ben ik een beetje moedeloos geworden door zowel de voor- als tegenstanders van agile werken. Ik wil terug naar de basis, wat voor mij betekent terug naar bronpublicaties, de pure vorm bestuderen om daarna ontdekken wat dit nu voor mij betekent.

Laat het duidelijk zijn, ik wil in staat zijn om te kunnen wenden wanneer de omstandigheid dit vereist. Wendbaar betekent voor mij dat ik als mens en professional van waarde wil zijn voor de mensen die ik belangrijk vind. Als zij iets anders willen, beweeg ik mee, niet uit een slaafse afhankelijkheid maar uit een oprechte keuze, zonder overigens mijzelf daarbij te verliezen. Agility of wendbaarheid is zowel gericht op de ander als op jezelf zodat beiden er beter van worden.

De kannibaal die met een vork eet, is een veelzeggende metafoor. De vork staat voor onbekende technologie (kannibalen eten niet met mes en vork) of voor nieuwe ideeën. Het staat voor de mens in relatie tot innovatie. Een mens die per definitie onwetend is van het nieuwe en nog niet goed weet hoe daarmee om te gaan, immers dat is een eigenschap van iets wat nieuw is. Neem als voorbeeld de verslavende werking van sociale media en smartphones. Wie had dit ooit kunnen denken? We zijn kannibalen die met vorken eten zonder te weten waarvoor we de vork kunnen gebruiken en in dit proces elkaar onwetend schade toebrengen.

Je kunt dit zeggen van elke innovatie, of deze nu op technologisch, sociaal, managerial of een ander vlak is. De gevolgen zijn vaak niet te overzien, soms positief, soms ronduit negatief en vaak ook neutraal. Dat de wereld moeilijk maakbaar is hebben we in de afgelopen decennia gemerkt. Leiderschap is daarom wenselijk! De agile leider is iemand die de tekenen des tijds begrijpt en door zijn/haar gedrag impact maakt op de wendbaarheid van mensen en organisaties zodat deze een waardevolle bijdrage leveren aan de mensheid in zijn geheel.

De vork heeft drie tanden en nodigt ons uit om in onze organisaties en samenlevingen verder te kijken dan alleen economische voorspoed. We moeten ook de leefomgeving en sociale rechtvaardigheid in onze afweging meenemen. Dit zijn de andere tanden aan de vork. Dus niet alleen naar de winst onder aan de streep (bottom line)! Maar nu in de juiste volgorde ‘people, planet and profit’! Dit vraagt een andere mentaliteit van hoe we onze organisaties aansturen. Het is een paradigmaverschuiving die voor vele, nu nog leidinggevenden, een grote uitdaging zal zijn, zowel intellectueel als emotioneel. Een waarvan ik vrees dat ook ik deze aan zal moeten gaan. Al schrijvend en herlezend zal ik net als de lezer van mijn blog van gedachten veranderen. Aan de hand van zeven revoluties, die Elkington in zijn mindset veranderende boek beschrijft, bestuderen we de paradigmaverandering die zowel noodzakelijk als wenselijk is. Revoluties in markten, waarden, transparantie, technologische levenscyclus, partnerschappen, tijd en organisatiebestuur. Een voor een, soms verspreid over meerdere blogs, komen ze aan bod en kijken we wat dit voor ons als agile leiders betekent.

Ik nodig je uit om deze reis, op zoek naar balans, samen met mij te maken.