De best practices in projectmanagement

Heb je mijn blog van gisteren gelezen? Dit is het vervolg, we lezen uit de tau te tsjing, van de oude oosterse wijsheid die ook nu nog voor ons projectmanagers relevant is. Een mooie gids naar het bereiken van best practice in project management. Ik pak de draad weer op, het achtste plankje leest:

In eigen woorden: heb vertrouwen; heersend: hou je aan de goede orde. Handeldrijvend: laat je zaken vlot verlopen. In beweging: grijp de kansen. Waar geen strijd is, is er ook geen schuld.

Woorden hebben een creërende kracht. Veel van wat je doorlopend zegt, ontwikkelt zich uiteindelijk als een zichzelf vervullende profetie. Daarom kan je beter je vertrouwen in de toekomst uitspreken. Ik heb eens een collega projectmanager gehad, die niets vertrouwde, overal zag hij risico’tain’tof mensen die niet te vertrouwen waren. Ook in zijn privé leven had hij al de nodige rechtszaken achter zich. Toch was het duidelijk dat hij de meeste zaken naar zichzelf toetrok. Hij was geen slechte projectmanager, maar zeker geen goede en de beste zou hij sowieso niet worden.

Dit gaat niet over de gezonde proactieve houding die je moet hebben om problemen te voorkomen. Dit gaat over de woorden die je spreekt en het beeld van de wereld dat je daarmee op roept. Leiders behoren een beeld van vertrouwen in de toekomst te geven. Persoonlijk vind ik dat een van de problemen met politici die ons in de afgelopen decennia alleen maar angstbeelden hebben voorgeschoteld. De best practice die we hier benoemen is: schep een positief toekomstbeeld voor de mensen aan wie je leiding geeft.

Dit brengt ons direct bij de volgende best practice, die van het heersen. Het klinkt niet echt prettig in het gehoor, maar elke manager heerst op de een of andere manier. Management is een ander woord voor beheersing! Dus als projectmanager ben je een be-heerser, dat zit nu eenmaal in de taakbeschrijving. Houd je aan de goede order is het devies. Hier zie je weer het belang van goedheid. Orde scheppen is iets anders dan orders uitvaardigen, orde scheppen is structuur aanbrengen en duidelijkheid verstrekken. Dat is waar het om draait.

Ooit van het begrip “flow” gehoord? Dat is wat Lao Tze bedoelde dat je de zaken in het handeldrijven vlot moet laten verlopen. Hoe lean en agile kun je zijn? Handeldrijven is waarde toevoegen, verspilling vermijden en verwijderen. Kansen grijpen is inspelen op verandering. Best practice in projectmanagement is meer kansen nemen dan risico’tain’tvermijden. Er is niets nieuws onder de zon, of in deze tijd. De wijze mens is altijd agile en lean geweest.

Tot slot, dit gaat niet vanzelf, er is altijd strijd. Veel mensen willen een makkelijk leven, waar alles vanzelf gaat. Immers als je geen strijd hebt, kan je geen fouten maken en wie geen fouten maakt zal nooit ervaren wat schuld is. Jammer want dan word je nooit de beste.