Als ik premier Rutte was …

 Dan zou ik het eerlijk gezegd ook niet meer weten. Het uitgangspunt dat de meeste Nederlanders welwillend afstand houden zou om verspreiding tegen te gaan, is onvoldoende. Zoals gewoonlijk is er een relatief kleine groep die dat niet doet. Alhoewel er een beroep onze vrije keuze is gedaan, verwijten zij onze overheid een dictatuur te zijn. Een relatief kleine groep, doch in absolute aantallen voldoende om de gang van zaken te ontregelen. Dit maakt me boos en het is die boosheid die ik van me af wil schrijven.

Ik kan me vinden in de uitspraak ‘dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening, mits goed beargumenteerd ’. Onlangs waren wij getuigen van een aantal, overigens bij mij onbekende, beïnvloeders die zich hadden laten ronselen om ‘niet langer meer mee te doen’. Ze waren er klaar mee. Al stamelend, sommigen met een spiekbriefje, deden zij pogingen om hun argumenten kracht bij te zetten. We hebben allemaal de afgang gezien. Zijn dit nu ‘influencers’? Binnen een dag waren de tweets en de hashtag verdwenen. Hoe dom kan je zijn om je zo te laten gebruiken.

Studenten hebben het zwaar. Want er is onvoldoende tijd om je in de kroeg je vol te laten lopen met alcohol. Bizar eigenlijk dat je aan het begin van je studie je hersenen op sterk water wil zetten. Een duidelijk bewijs dat je hersenen nog niet goed werken. Al lallend in illegale feesten heerlijk knuffelen met elkaar. Je bent vergeten dat dat mooie paradijs dat Nederland heet, opgebouwd is door de generaties van jouw ouders en grootouders. Hoe kan je zo dom zijn om hen met jouw gedrag in gevaar te brengen.

Ook het argument dat we het virus welig kunnen laten rondgaan onder de jongeren is iets waar ik me boos om kan maken. De suggestie dat ouderen moeten inschikken voor een ‘feestende’ meute met zogenaamde huidhonger is uiterst verwerpelijk en getuigt van een zieke gedachtegang. Iemand die twintig is, heeft nog een heel leven voor zich. Alles wat je nu misloopt kun je nog inhalen. Iemand die zestig is, heeft dat niet! Daarnaast hoe meer mensen besmet zijn, hoe meer zieken en uiteindelijk doden. Zeg niet dat er veel minder doden zijn dan tijdens de eerste golf. Dat komt doordat het merendeel van de vijftig plussers en ouderen het contact mijden omdat jullie van het paradijs Nederland een uiterst onveilige plaats hebben gemaakt. Hoe slecht kan je zijn.

Maar angst is toch ook een virus hoorde ik laatst. Ja alleen daar word je niet ziek van. Juist nu is angst een uiterst goede raadgever. Wat een veel groter virus is, dat is de enorme stroom aan zichzelf benoemde experts. Er is iemand die goed in statistieken is en meer van correlatie dan van causaliteit weet; een dansleraar die zijn studie niet heeft afgemaakt die vreemde ideeën heeft over de rechtstaat. Ook zijn er huisartsen, psychiaters, antropologen, economen die gehoord willen worden en in hun pogingen meer verwarring zaaien dan antwoorden geven.

Wat helemaal stuitend is, dat zijn politici die het op de man spelen, die knippen in filmfragmenten om hun eigen onkunde te maskeren en sommigen die stellen  dat er bewust gelogen is. Zaken die de doorsnee burger doen twijfelen. Heb je niet door dat kritiek tijdens de crisis goed is, maar dat oppositie voeren nu geen constructieve bijdrage levert. Hoe dom kan je zijn.

Het is nu in openbare ruimten, op het werk, op school verboden om te roken. Dat is omdat het schade toebrengt aan anderen. Wat je zelf doet om je leven te bekorten, dat moet je zelf weten. Maar het is niet toegestaan om anderen in gevaar te brengen. Om die zelfde redenen is het heel fout om het virus zijn gang te laten gaan. Wat dacht je van de mensen in de zorg? Wat als zij straks bezwijken onder de gevolgen van de tweede golf? Hoe dom kan je zijn.

Als ik Rutte was dan zou ik het even niet meer weten. Gelukkig ben ik dat niet en word ik niet omringd door een leger van kundige adviseurs die zich toch voornamelijk laat leiden door wetenschappelijk inzicht. Ik hoop met alles wat in me is dat ze het tij kunnen keren. Waarschijnlijk met draconische middelen waar niemand blij van wordt. Dat komt dan allemaal door mensen die denken dat ze alleen op deze wereld leven. Hoe dom kan je zijn.