Agile met een grote A is een filosofie over organiseren

Ik hoop dat je over enkele dagen naar het IPMA Jaarcongres gaat want ik ben op zoek naar mensen die willen filosoferen over Agile met een grote A. Ik heb het dan over een allesomvattende niet op schrift te stellen filosofie over organiseren, die steeds het beste wat we hebben als uitgangspunt neemt en empirisch toetst in welke mate dit voldoet aan de behoefte van het moment. Zoals ik al in vorige blogs heb beargumenteerd is Agile met een grote A een allesomvattende niet op schrift te stellen filosofie omdat we ook in ons denken wendbaar moeten zijn.

Waarom filosoferen?

Ik zoek een plaats waar mensen vrij over agile kunnen denken. Waarin zij zich ontdoen van alle beklemmende paradigma’s en op zoek gaan naar Agile met een grote A. Wanneer je filosofeert dan ga je verder dan het alledaagse denken. Je onderzoekt de logica achter jouw meningen en ontwikkelt in dat proces een dieper inzicht dat je weer meeneemt naar de praktijk van alle dag. De vorm van filosofie die ik voorstel is toch vooral heel praktisch en moet leiden tot toepasbare kennis.

In Wikipedia kan je lezen dat in het Oudgrieks het woord philosophía (φιλοσοφία) een samenstelling is van de woorden voor liefde (φιλέω= ik houd van, φιλεῖν = houden van, φίλος = vriend, φιλία = vriendschap) en voor wijsheid (σοφία = wijsheid). Dit is precies waar ik naar op zoek naar ben: 150 vrienden van de wijsheid over Agile!

Hoewel we het ons niet altijd beseffen, maar filosofen zijn ons in het denken voorgegaan en hebben zo de wereld zoals we die nu kennen uitgedacht. Voor de actie komt het denken. Mindset over method! Niet een enkele filosoof in dit geval maar een menigte van wijze mannen en vrouwen. Dat is wat we nu ook nodig hebben om de ideologische impasse waarin de agile wereld gevangen zit te doorbreken. Ik ga je tijdens het jaarcongres proberen te verleiden om filosoof te worden. Dat doe ik om 11:30 in de workshop Agile met een grote A.