Verschilmakers

Mag ik je verleiden om anders te zijn, om voor een keer het verschil te maken? Want dat is wat de mensen deden die wij achteraf leiders zijn gaan noemen.

Voorbeeld: Een tijdje geleden haalde ik mijn kleindochter van school. Dat was bijzonder want meestal ben ik op dat tijdstip aan het werk. Die vrijdagmiddag niet. Later hoorde ik hoe fijn ze dat vond. Ik heb even het verschil gemaakt.

In mijn vorige blog schreef ik dat je mensen niet kunt trainen in leiderschap, dat meen ik echt. Maar je kunt ze wel verleiden en dat is het doel van deze blog. Ik wil je verleiden om een verschil te maken. Dat is iets anders dan je eigen ding doen. Dat is iets anders dan in je eigen dikke ik te zwelgen. Nee dat is iets te doen wat een verschil maakt voor een ander.

Een verschil dat de ander vrolijk maakt, opbeurt, meer instaat stelt om haar werk te doen, iets dat de ander succesvoller maakt. Het kan een glimlach zijn, een gesprekje met een eenzame oudere buurman. Maar ook de extra functionaliteit die je levert buiten het contract. Alles wat van waarde is voor de mensen met wie je omgaat.

Verschilmakers zijn dus mensen die iets anders doen wat voor anderen van waarde is!

Voorbeeld: Tijdens een training die ik gaf, vertelde een projectmanager dat zij geen hulp uit de organisatie kreeg. Het leek wel of niemand haar, wettelijk verplichte, project steunde. Ik vroeg haar: “Wie wordt er boos als je stopt? Wie is je opdrachtgever?” Dat bleek niemand te zijn. Mijn advies was niet zoek een goede opdrachtgever, integendeel ik adviseerde haar het project naast zich neer te leggen. Een jaar later kwam ik haar weer tegen, ze was blij. Ze had gedaan wat ik zei, de last was van haar schouders afgevallen.

Dit is een voorbeeld hoe ik als trainer probeer een verschil te maken, door mensen opties voor te houden die buiten het boekje vallen en waarvan ze waarschijnlijk beter worden.

Verschil maken in projectmanagement betekent iets anders doen dat wat in de PRINCE2, SCRUM enzovoort handboeken staat. Het betekent een niet gebaand pad gaan. Het pad van het waardevolle verschil.