Scientific Management en Projectmanagement

Hij stond al een tijd in mijn bibliotheek te wachten om te worden gelezen: The Principles Of Scientific Management van Frederick Winslow Taylor, die we misschien wel de vader van modern management mogen noemen. Ik ga in deze en de vervolgblogs onderzoeken hoe we deze principes ook in projectmanagement kunnen toepassen (of dat al doen).

Taylor begint zijn betoog met te verwijzen naar een speech van President Roosevelt over het beschermen van de nationale middelen (grondstoffen, milieu en werkkrachten)(lees hier). Een toespraak die hij in 1908 uitsprak.

Hij schrijft:

“We can see our forests vanishing, our water-powers going to waste, our soil being carried always by floods into the see; and the end of our coal and our iron is in sight. But our larger wastes of human effort, which go on every day through such of our acts as are blundering, ill-directed, or inefficient  and which Mr. Roosevelt refers to as a lack of “national efficiency”, are less visible, less tangible, and are vaguely appreciated.”

Vanaf de eerste bladzijde ben ik geboeid, want hoe kan iets dat honderd jaar geleden is opgeschreven zo actueel klinken. Dat is wat iets tot een bronpublicatie maakt, iets waar duizenden op voortbouwen, het is de oorsprong van een hele beweging waarvan we nu nog steeds de sporen in onze organisaties terug vinden. Want nog steeds zoeken organisaties naar efficiencyverbetering door het invoeren van best-practices en dat is precies wat Taylor voor ogen had.