‘Religies roepen op tot geweld’

Ik ben niet religieus meer, maar heb me wel verdiept in de verschillende religies die er in de wereld zijn. De bijbel heb ik velen malen gelezen, net als de Koran, de Veda’tain’ten andere door mensen beschouwde heilige boeken. Daarnaast lees ik veel geschiedenis en ben tot de conclusie gekomen dat zeer veel mensen, een grote meerderheid veel steun en zingeving (heeft) ervaren in diezelfde heilige boeken. Ik vind dat slim, want de doorsnee post-modernist moet zijn zingeving zelf maar uitzoeken. Dit is overigens niet waarover ik wil bloggen.

Gisteravond was er tijden een talkshow op de publieke omroep een discussie naar aanleiding van een uitspraak van de host die hij enige tijd geleden had gedaan. Strekking van die uitspraak was dat alle religies verzinsels van mensen waren en dat ze opriepen tot geweld. Een dominee, een journalist en een islam wetenschapper waren uitgenodigd om hun standpunt te verkondigen. De dominee deed moeite om er iets spiritueels van te maken, de journalist uitte zijn gekwetstheid. De islam wetenschapper vond ik nog het beste haar standpunt met goede argumenten verdedigen. Maar dat terzijde.

Klopt het dat religies mensen tot geweld oproepen? Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat jihadisten aanslagen plegen uit naam van Allah. Maar is dit logisch? Of een Amerikaanse president die  ‘so help us God‘ gezegd heeft bij het ten onrechte binnenvallen van Irak tijdens de tweede golf-oorlog. Is dit hetzelfde als dat alle religies oproepen tot oorlog?

Mensen die dit zeggen, zeggen vaak in één adem ook dat religies verzinsels van mensen zijn. Als dat zo is, dan zijn het niet de religies die oproepen tot geweld, maar zijn het de mensen zelf die dat doen. Het zijn mensen die oproepen tot geweld en dan nog met name de politici, zij zijn de ware boosdoeners. Omdat het merendeel van de burgers helemaal geen geweld en oorlog wil, gebruiken deze politici elk argument om ons te overtuigen dat deze wel nodig is.

De één gebruikt uit zijn verband gerukte teksten uit een ‘heilig’ boek. De ander vervalst spionageberichten en liegt over massavernietigingswapens in het land van de vijand en begint dan een oorlog waarvan de gevolgen een land op vele decennia achterstand brengt. Herinner je dat het merendeel van de Nederlanders voor de tweede golf-oorlog was. Mensen die hun cultuur superieur vinden boven de ander dat zijn de ware boosdoeners. Dus als we iets willen doen om geweld tegen te gaan, dan denk ik dat we die mensen op hun plaats moeten zetten. Wat mij betreft een onverkiesbare!