Lean Leren

Lean Leren

Waarom leer je eigenlijk. Ik bedoel dingen in de praktijk van alle dag leren doen? En dan met name in professionele zin. Doe je dat omdat je hetzelf wil? Ik mag het hopen, want iets leren waar je geen zin in hebt is niet leuk. Toch komt het voor.

Betekent dit dat je alleen dat moet leren wat je graag wil? Je manager ziet je al aankomen: ik wil een cursus fotograferen zegt de jurist; ik wil leren skien zegt de high-potential. Dat is niet de bedoeling. Toch werken we wel vaak op die manier, de medewerker wil een cursus, vraagt dat aan, krijgt vaker nee dan ja, en soms dan mag ie.

Ik sprak jaren geleden de hr directeur van een groot bedrijf. “John, die trainingen hebben geen zin, maar het wordt nu eenmaal van ons verwacht.” 

Daar sta je dan. Ik had net besloten om de rest van mijn leven projectmanagers te trainen.

Wat is er aan de hand? Te veel trainingen gaan vanuit een push-mentaliteit. De medewerker denkt iets te moeten, en drukt zijn zin door, er is budget, dus moet het maar.

In projectmanagement beginnen we er langzamerhand achter te komen dat we de push planning beter kunnen vervangen door pull. Vanuit de klantvraag. Elke collega die iets van jou nodig heeft is een klant. Een pull leerplan zou dus moeten beginnen door aan de volgende collega in de keten te vragen: “wat vind jij dat ik zou moeten leren?”

Moet je eens kijken hoe snel daar budget voor wordt vrijgemaakt.