De moderne manager staat naast en verdeelt

We moeten weg van hogerop en delegatie, dat is waar ik gisteren stopte. De nieuwe metaforen voor manager zijn mensen die:

  1. Werk helpen te verdelen, en die
  2. Naast mij staan.

1) Elke organisatie wanneer deze enige omvang krijgt, heeft een vorm van coordinatie nodig. Dat is de primaire taak van managers, coordineren, wat iets anders is dan delegeren. We hebben een afdeling die ergens voor staat, of dit een project is of niet, er is een reden waarvoor de afdeling bestaat. De manager zorgt dat de afdeling het werk onderling verdeelt. Hij verdeelt niet zelf, maar hij stemt de mensen op elkaar af zodat zij het werk onderling verdelen.

Intermezzo: de metafoor hoger werkt niet omdat deze de aanname bevat dat de hogere wikt en de lagere beschikt. Dat werkt, zoals gezegd, op lange termijn verziekend.

2) In plaats van omhoog beweegt de manager zich opzij, naar de buitenste ringen die ter bescherming van de experts dienen. Experts, de werkenden, de arbeiders, die voegen waarde toe. Zij die de diensten leveren of de producten maken, generen waarde voor klanten en omzet/fondsen voor de organisatie. De taak van de manager is zorgen voor een stabiele en behapbare stroom van werkzaamheden.

Overigens zijn de managers niet de enige die naast de expert staan, maar daarover de volgende keer meer.