Zeg maar wat u wilt Agile Mindset of Mentaliteit

Een tijdje geleden maakte iemand mij erop attent dat de Nederlandse vertaling van het woordje mindset mentaliteit is. Dat heeft me aan het denken gezet. Want heel vaak horen we mensen zeggen dat bij het toepassen van Agile principes de mindset heel belangrijk is, misschien wel de ruggegraat van heel Agile. Ik weet niet hoe het met jou is, maar bij mij heeft mindset een heel andere gevoelswaarde dan mentaliteit. Bij de eerste betekenis gaat het voornamelijk over hoe je naar de dingen kijkt, over je houding. Bij mentaliteit gaat het veel meer over gedrag. Wanneer we iemand van een verkeerde of goede mentaliteit betichten dan heeft dat met iemands daden te maken, er zit ook wel iets van een oordeel in. Het denken hierover doet me neigen naar te kiezen voor de Nederlandse gevoelswaarde. We moeten de nadruk leggen op het ontwikkelen van een Agile Mentaliteit. Een houding die zich vertaalt in concreet gedrag.

Eerder heb ik het begrip mindset epics geïntroduceerd, dit zijn de grote veranderingen die we in de mentaliteit van de hele tribe willen zien. Zoals we gewone epics decomponeren totdat we uiteindelijk op user stories terechtkomen, decomponeren we mindset epics naar gedragsbeschrijvingen. Deze hebben de vorm van:

Wanneer deze <<situatie>> zich voordoet dan zal iemand met de <<taak of rol>> de volgende <<actie>> doen om het volgende <<resultaat>> te behalen.

Je herkent hier de zogenaamde STAR in, een veel gebruikt hulpmiddel bij selectiegesprekken. Het voordeel van concrete gedragsbeschrijvingen is dat de mindset epic een stap verder gaat dan een wollig verhaal, we maken het concreet. Bij ons betekent Agile werken dat iemand zich op deze specifieke manier gedraagt. Om maar eens een voorbeeld te noemen:

Wanneer we een keuze moeten maken waar we het eerst aan gaan werken dan zal de product owner alleen die functies kiezen die waardevol zijn om op die manier er voor te zorgen dat we aangesloten zijn op de wensen van onze klanten.

Dit lijkt voor de hand liggend. Maar hoe vaak zien we niet dat mensen toch hun eigen stokpaardjes bereiden het niet voor het klantbelang maar voor hun eigen belang gaan. 

Het is goed om op voorhand hier gedragsafspraken voor te maken. Hiervoor zijn de Agile coaches belangrijk, zij zijn immers de mensen die ervoor moeten zorgen dat iedereen in houding en gedrag agile gaat werken. Het werk van de agile coaches is het bewerken van de juisten Agile Mentaliteit!