De toekomst van het PMO

De toekomst van het PMO is nu. Het Project Management Office gaat naar alle waarschijnlijkheid een grote rol van betekenis spelen in de toekomst van projectmanagement. Op 19 maart 2015 waren er ongeveer 180 mensen aanwezig op het door WINPRO georganiseerde PMO congres. De organisatoren vertelden dat dit aantal elk jaar stijgt. Een teken aan de wand, er is een nieuwe herverdeling van de arbeid gaande in de projectmanagementwereld.

Ik heb op één van de sessies gesproken over wat we van de toekomst kunnen verwachten. Een korte samenvatting van die lezing vind je in de volgende visie. Een aantal stellingen die ik zal beargumenteren zijn:

  • Er is een nieuwe klassenstrijd gaande.
  • Het PMO heeft een evolutionair voordeel op de Agile methodes.
  • Het PMO speelt veel beter in op veranderende rollenpatronen in de samenleving.
  • Het PMO kan het bewijs leveren van wat wel en wat niet werkt.
  • De meeste vormen van zelfsturing richten zichzelf uiteindelijk ten gronde.
  • Projecten zullen door meer dan één persoon gemanaged worden.
  • Het PMO is de projectmanager van de toekomst.