SAFe

Dit is een ander veel gebruikt raamwerk, wanneerje met meerdere teams aan veel omvattende (software) oplossingen werkt. Er zijn vier kernwaarden[1]:

 • Afstemming.
 • Ingebouwde kwaliteit.
 • Transparantie.
 • Programmatische aansturing.

Er zijn negen onveranderbare lean/agile principes:

 • Neemhet economische perspectief.
 • Pas systeemdenken toe.
 • Verwacht variatie, houd opties open.
 • Bouw met snelle incrementen en leercycli.
 • Visualiseer in uitvoering, beperk deze; reduceer batchgrootte en maak hun lengte beheersbaar.
 • Breng cadans aan om meerdere plannen te synchroniseren.
 • Gebruik de intrinsieke motivatie van de medewerkers.
 • Decentraliseerde besluitvorming.

[1](2018) https://www.scaledagileframework.comĀ