Het Agile Manifest

De agile naam vindt zijn oorsprong in de software ontwikkeling. Op 11-13 februari 2001 spraken een aantal software ontwikkelaars, in de Lodge at Snowbird in het Wasatchgebergte in Utah-VS, het volgende met elkaar af]:

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen.

Een krachtige uitspraak om de tegenvallende resultaten van softwareontwikkelingsprojecten nu eens en voor altijd te repareren, een andere en betere aanpak dan tot dat moment. Direct na deze belofte formuleerden zij vier regels die de wereld ingegaan zijn als het Manifest voor Agile Software Ontwikkeling.

Daarom verkiezen wij …

  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen.
  • Werkende software boven allesomvattende documentatie.
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen.
  • Inspelen op veranderingen boven het volgen van een plan.

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Niemand had kunnen vermoeden dat dit zo’n succes zou worden, zo groot dat ook andere sectoren dan de software ontwikkeling geïnteresseerd raakten. Daar ontmoetten we dan ook de eerste obstakels, want constructie en infrastructurele projecten hebben een andere dynamiek dan software.

Agile is geen wondermiddel, maar toch biedt de filosofie veel interessante aanknopingspunten om in andere sectoren dan de software toepasbaar te zijn.