Een algemeen manifest

Laten we software door uitkomsten vervangen en zien welk nieuw manifest ons dat brengt. Wij gaan …

… laten zien dat er beteremanieren zijn om gewenste uitkomsten (of oplossingen) te realiseren door in de praktijk aan tetonen dat dit mogelijk is en anderen daarmee te helpen. Daarom verkiezen wij …

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen.
 • Werkende uitkomsten boven allesomvattende documentatie.
 • Samenwerking met de klant en leveranciers boven contractonderhandelingen.
 • Inspelen op veranderingen boven het volgen van een plan.

Hoewel wij waardering hebbenvoor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aanwat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Twaalf Principes

Het agile manifest beschrijft een aantal principes die we hier ontdaan van alle software jargon kort en bondig weergeven:

 • Klantbelangstaat bovenaan.
 • Benut verandering tot (concurrentie)voordeel van de klant.
 • Lever regelmatig een werkend resultaat op.
 • Laat ‘business’ en ‘bouwer’ samenwerken.
 • Bouwprojecten rond gemotiveerde mensen.
 • Geef ze de mogelijkheden en het vertrouwen om de klus te klaren.
 • Het persoonlijke gesprek is de beste vorm van informatie delen.
 • Werkende resultaten zijn de beste maatstaf voor voortgang.
 • Bevorder doorlopende ontwikkeling en verbetering van het resultaat.
 • Richtje steeds op een hoge technische kwaliteit.
 • Maximaliseer het werk dat niet hoeft.
 • De beste resultaten komen uit zelforganiserende teams.
 • Onderzoek steeds hoe het team beter kan samenwerken.