AgilePM®

Ook projectmanagers maken gebruik van agile principes. Het Agile Project Management Handbook[1] benoemt de volgende:

  • Richtje op de behoefte van de organisatie.
  • Lever op tijd.
  • Werk incrementeel vanaf een stevige basis.
  • Ontwikkel iteratief.
  • Werk samen.
  • Doe geen concessies aan kwaliteit.
  • Communiceercontinu en duidelijk.
  • Zorg voor een zichtbare beheersing.

[1] (2015) Agile Business Consortium, AgilePM® Agile Project Management Handbook v2