1. Ben jij Agile?

Wat is Agile?

Het is geen modewoord en ook geen hype, hoewel het wel gehypet wordt. Agile is een ongelukkige naam voor een overkoepelende filosofie over organiseren in onvoorspelbare tijden. Voor mij betekent agile dat een organisatie in staat is te reageren oponverwachte veranderingen.

Dat vraagt nogalwat van alle mensen die in een organisatie werken. Al samenwerkend moeten zij antwoorden ontwikkelen op de uitdagingen die zij tegenkomen. Als zij die vindenis de organisatie meer dan alleen economisch succesvol!

Onverwachte veranderingen kunnen we niet voorspellen of beheersen. Er is daarom een andere vorm van leiderschap gewenst, één die zowel vanuit de managers als vanuit de medewerkers moet komen. Managers moeten een werkomgeving scheppen waarin medewerkers kunnen excelleren. Met als resultaat tevreden klanten en belanghebbenden. Niet alleen de winst, maar ook het effect op de omgeving en de maatschappij tellen mee. Medewerkers gebruiken hun talenten om de organisatiesuccesvol te maken. Zij tonen hun leiderschap door zich niet langer meerafhankelijk van het management op te stellen.

Je bent agile, als je waardevol bent voor die mensen die jij belangrijk vindt! Een organisatie is agile wanneer ze dat voor al haar belanghebbenden is!

Meer over: