(Is) Projectmanagement (is) nog nodig na Agile?

Het einde is in zicht

Een vraag die regelmatig opdoemt, is of we na Agile überhaupt nog wel projectmanagers nodig hebben. In deze blog probeer ik dit te duiden, omdat ik denk dat de wereld van projecten zodanig veranderd is dat we er niet aan ontkomen om onze positie daarin te herzien. Let op dat de verandering al heeft plaatsgevonden! Of projectmanagement in de nabije toekomst overbodig wordt, is echter niet alleen afhankelijk van hoe Agile het projectveld heeft veranderd. Er zijn nog een aantal andere factoren van belang waarover je, wanneer je een carrière als projectmanager voor ogen hebt, ernstig zorgen over moet maken.

Agile innovatie

Projectmanagement zal wel nooit helemaal verdwijnen, omdat er altijd wel dingen zijn die op een traditionele Waterval manier zijn uit te voeren en die zo groot zijn dat ze in geen sprint te proppen zijn. Echter naarmate we meer ervaring krijgen met Agile methoden komt er een moment dat ook daar oplossingen voor komen waar we de traditionele projectmanager niet meer nodig hebben.

Een herschikking van de arbeidsverdeling

In de vorige eeuw hadden we in Nederland maar een paar congressen die iets te maken hadden met projectmanagement. Dat is veranderd, nu hebben we naast de traditionele projectmanagementcongressen, bijeenkomsten voor PMO, programmamanagement, Agile evenementen en ga zo maar door. Naast de traditionele projectmanager zijn er veel nieuwe rollen die ook een deel van de projectenkoek willen. De zelfsturing die we massaal aan het implementeren zijn, heeft minder management nodig. Wie nog wil beheersen (het Nederlandse woord voor managen) zal steeds minder plaatsen vinden waar zijn inbreng wordt getolereerd.

De samenleving

Was vroeger de beheersingskoek gereserveerd voor (vaak autochtone) mannen is dat allang niet meer zo. Door de emancipatie hebben vrouwen de arena betreden. Door de globalisering staan managers van over de hele wereld, geholpen door de technologische vooruitgang, klaar om projecten te managen. De wereldburger is in het voordeel. Ook hierdoor is de concurrentie groter.

De technologie

Het duurt niet lang meer dat de traditionele planningssoftware het aflegt tegen veel geavanceerdere vormen van planning en beheersing. Kunstmatige Intelligentie zal waarschijnlijk veel van het managementwerk overbodig maken, net zoals de automatisering dat nu al heeft gedaan. Houdt er rekening mee, dat als iets denkbaar is, het vaak op korte of lange termijn realiseerbaar is en als dat laatste het geval is, dan gaan mensen het ook doen. De technologische vooruitgang is een niet te onderschatten actor in de manier waarop we onze projecten gaan doen.

De verdwenen projecten

Wanneer je Agile tot op het bot door gaat voeren en neem van mij aan dat is een ontwikkeling waar we midden in zitten, dan haalt dit het project uit het team. Er is een gerede kans dat meer dan driekwart van alle projecten tussen nu en vijf jaar volledig verdwijnen. Veel projectmanagers ervaren dit nu al aan den lijve.

Er zullen altijd wel projectmanagers nodig blijven

Dat zou best wel eens kunnen zijn, echter ik denk dat je daar niet te veel op moet vertrouwen. Als de huidige ontwikkeling niet door een “zwarte zwaan” tot stilstand komt dan is de kans groter dat jij niet meer nodig bent als projectmanager dan wel. Kortom de wendbaarheid die Agile bewerkt in organisaties is een eigenschap die voor jou van levensbelang is.