Kan een #agileleider eigenlijk wel communiceren?

Laten we het eens even hebben over communiceren en de agileleider. Als er een ding is dat belangrijk is bij agile werken dan is dat wel de onderlinge communicatie. Om nog iets specifieker te zijn, met elkaar van gedachten wisselen in elkaars nabijheid. Oog in oog met de ander! Niet op een afstand, niet via de mail, geen appje of een ingesproken bericht op de voicemail, nee een op een.

Ik trap nu een enorme open deur in, maar een agileleider moet uitermate bedreven zijn in communicatie.

Ik heb eens iemand horen zeggen dat een boodschap alleen dan overkomt als woorden, daden en intentie overeenkomen. Het begint met de intentie, denk je met me mee?

Alles begint met de intentie

Meestal communiceren we onbewust, we ontmoeten mensen en beginnen te babbelen, dat is echter niet de communicatie waar ik het over wil hebben. Ik wil het over bewuste communicatie hebben. Dingen die we bewust uitspreken omdat we daar iets mee willen bereiken, dat is het type communicatie dat hoort bij leiderschap. In de agile omgeving kan de communicatie maar een enkel doel hebben: ‘het overbruggen van een kloof’. Een kloof tussen niet en wel agile, maar ook een kloof tussen organisatie en klant. Elke andere intentie is niet agile leiderschap.

Ik ben hier streng in, want hier is het onder andere, waar dienend leiderschap tot uiting komt. Agile leiderschap gaat over een manier van denken, werken en leveren te stimuleren. De agile leider is degene die de eerste stappen zet. Iedereen kan op een moment een agile leider zijn! Het begint bij de intentie om een kloof te overbruggen.

Na de intentie komen de woorden

Nu spreken we uit wat we willen bereiken. Heel duidelijk leggen we uit wat we van anderen verwachten. Niet dwingend, maar verleidend. Niet met de macht die mensen gehoorzamen uit angst. Integendeel! Het is de macht van wijsheid. Wanneer je intentie is om door de waarde die we leveren andere mensen te dienen dan gaat daar een grote verleiding van uit.

Ik doop dit maar even waardevol communiceren: ‘wanneer we dit doen, dan heeft dat de volgende waarde voor <vul zelf maar een naam in>’.

Als de intentie juist is, stemmen de woorden en de daden overheen

Ik vind dat als je eerst de mindset (wat je zou kunnen vertalen met intentie) verandert dat het gedrag dan bijna als vanzelf komt. Dus als je intentie is om waarde te leveren, dan verspil je minder en lever je meer. Hierdoor gaan intentie, woorden en daden overeenkomen. Hoe vaker mensen dat doen, hoe betrouwbaarder men je gaat vinden, en dat maakt dat je communicatie steeds doeltreffender gaat worden.

Dat, beste lezers, is wat ik vind van de communicerende agile leider.