Het moet van de markt komen

Het moet gezegd worden John Elkington is in ‘Cannibals with forks’ een optimist. Hij beschreef twintig jaar geleden zeven revoluties die over de wereld komen en zonder naar Agile leiderschap te verwijzen (het woord bestond toen immers nog niet) heeft het hoofdstuk over markten mij een nieuw inzicht gegeven waardoor ik de waarde van de ‘onzichtbare hand’ van de markt weer ben gaan inzien. Een keuze voor agile leiderschap leidt onherroepelijk tot een keuze voor het marktmechanisme. Laat ik uitleggen waarom ik dit vind.

Waarom is in agile werken zelfsturing of organisatie zo belangrijk? Het achterliggende idee is dat de oude beveel-en-heers besturing onvoldoende kan reageren op veranderingen in de omgeving. Daarom leggen we de beslissing zo laag mogelijk in de organisatie neer met zo min mogelijk beperkende regels. Op deze manier mobiliseren we de wisdom of crowds, of we laten het over aan de ‘markt’!

Wanneer je dus overtuigd bent dat Agile werken die vorm van werken is om een organisatie zich te laten aanpassen aan snelle verandering dan moet je kiezen voor zelforganisatie van de markt en minimale interventie door de overheid. In die zin moeten we het nu van de markt verwachten en laten we eerlijk zijn, dat is de ontwikkeling die we ook de afgelopen decennia hebben gezien. Niet de overheid, maar de markt zorgt voor oplossingen (overigens ook voor de problemen waarvoor de oplossingen nodig zijn). Hoe zorgen we er nu voor dat de tripple bottom line zegeviert en niet de eenzijdige economische bottom-line? Daar is een rol weggelegd voor de Agile leiders.

Wanneer er voldoende Agile leiders opstaan, dan zal dit een positieve werking hebben op organisaties. Agile leiders die zich hard maken voor een evenwichtige balans tussen economische, omgevingsgezinde en sociale bottom line.

Ook dat is agile leiderschap!