Gij zult niet misleiden

Dit is de laatste in de reeks over de zeven doodzonden voor projectmanagers. 

Elk mens is in zijn functioneren afhankelijk van informatie om een weloverwogen besluit te nemen. Informatie is cruciaal om keuzes te maken. Ieder mens krijgt en geeft informatie, we zijn er tegelijkertijd klant en leverancier van. Soms is informatie onvolledig, daar is nog wel mee te leven, want naarmate de tijd voortschrijdt neemt de beschikbare informatie toe. Dat geldt in het algemeen en voor projecten in het bijzonder.

  • Als projectmedewerker rapporteer ik zodat de projectmanager alle verschillende werkzaamheden goed op elkaar kan afstemmen.
  • Als projectmanager rapporteer ik zodat mijn opdrachtgever tijdig steun kan verlenen of kan reageren wanneer de zaken anders gaan dan gedacht.

Juiste informatie zorgt voor een vertrouwensbasis, je verdient er vertrouwen door.

Dit is anders wanneer we misleidende informatie geven. We kunnen dat doen om te voorkomen dat mensen succesvoller dan ons zijn, we gunnen hen dit niet. Een andere reden kan zijn omdat we bang voor iemands reactie zijn. De misleiding kan klein zijn, het leugentje om bestwil, of groots waardoor iemand in problemen komt. Misleiding is zowel symptoom als een oorzaak voor een verziekte relatie of een relatie die je aan het verzieken bent.

Ethisch gezien is het onverteerbaar wanneer je iemand misleidt. Het vreet aan het vertrouwen, het brengt mensen in onmogelijke situaties, ruïneert hen en ga zo maar door. Wat denk je, moet ik hier nog meer over zeggen?