Door het heden te begrijpen word je vanzelf #Agile.

Voor mij gaat het bij Agile met een grote A veel meer om wat je denkt dan om wat je doet. De vruchteloze discussies tussen wel en niet agilisten gaan over het algemeen meer over het doen dan over het denken. Dit terwijl Agile toch vooral een Mindset is in plaats van een methode. Een belangrijke verandering in mijn gedachten die ik in de afgelopen jaren heb doorgemaakt, is het heden belangrijker te vinden dan de toekomst. Dat klinkt vreemd want het is voor de hand liggend om te denken dat om wendbaar te zijn je op de toekomst moet anticiperen. Bijvoorbeeld door scenario’tain’tuit te werken en daar plannen voor te maken. Hoewel daar niet mis mee is, stel ik zelf liever het heden in het middelpunt van mijn aandacht dan de toekomst.

Als er bijvoorbeeld zoiets zou bestaan als een Manifest voor Agile denken dan zou daar deze zin in staan:

    De actualiteit van het heden boven mijn verwachting van de toekomst.

We weten allemaal dat de wereld zeer complex geworden is. Globalisering, het internet, geopolitiek, vergrijzing, technologische vernieuwingen en ga zo maar door. Eigenlijk is het te veel om op te noemen en wat nog erger is, ook teveel om te begrijpen. Verdiep je maar eens in een bepaald thema dan kom je al snel tot de conclusie dat je er helemaal niet zoveel van afweet. Onzekerheid is het gebrek aan informatie! Als ik mij onzeker over de toekomst voel, dan heeft dat bijna altijd te maken met dat ik het heden niet begrijp.

Maar wat als ik meer van het hier en het nu begrijpen zou? Wat zou er gebeuren wanneer ik door in het verleden te kijken om te zien waar de geschiedenis ons gebracht heeft? Als ik daar de rode draden in kan herkennen, zou het dan veel makkelijker zijn om op verandering te reageren? Ik heb ervaren dat dit wel zo is. Toen ik begin dit jaar als adviseur bij een grote organisatie werd ingehuurd, heb ik mij eerst in hun geschiedenis verdiept. Hierdoor wist ik al bij het eerste contact in wat voor cultuur ik terecht zou komen. Daardoor was ik steeds in staat om te reageren op veranderingen gedurende die klus.

Het kunnen reageren op verandering vereist een verandering van denken. Onze visie is een vlek op de horizon, ver in de geschiedenis. Maar het is het heden dat van ons een reactie vraagt. Deze mindset-shift zorgt er voor dat ik heel globaal plan om deze zo laat als verantwoord is verder uit te detaileren. Dit laatste is een voorbeeld van Agile Doen, maar niet omdat het in een raamwerk staat, integendeel, ik doe het omdat ik denk dat dit veel beter werkt.