Dames en heren van de politiek: Nederland is af

Hoe komt het toch dat mensen zo weinig vertrouwen in de politiek en in het bestuur hebben? Een interessante gedachte nu de onderhandelingen over een nieuw kabinet in volle gang zijn. Gaan de dames en heren eruit komen? Welke afspraken gaan zij maken om Nederland verder te vervolmaken? Minder vlees eten, minder auto rijden, minder hoofdoekjes, minder pesten, minder uitstoot … ander gedrag … wat moet er nog meer veranderen?

Bij grote delen van de bevolking is er een gevoel van vervreemding. Blank patriotisch Nederland maakt zich onder aanvoering van de grootste krant van nederland boos over  Zwarte Piet, de Paashaas en de teloorgang van onze culturele rituelen. Op de scholen mogen jongetjes niet meer druk zijn en krijgen daarom maar een pilletje om ze rustig te houden. Kinderen zitten in een door de politiek en ambtenarij bedacht volgsysteem want wee je gebeente wanneer je onder of boven het gemiddelde zit. Grapjes heet pesten, dat moeten we natuurlijk met de ‘vreedzame school’ tegen gaan. We knutselen wat af met Nederland.

Het is, naar mijn idee, juist dat knutselen, dat de oorzaak is van het breed gevoelde onbehagen over de samenleving. Als snel vinden we een zondenbok en offeren we de euro en natuurlijk ook de islamitische immigranten. Maar helaas lost dat niet het probleem op wat we hebben. Al dat knutselen, is knutselen aan de rituelen die we in Nederland hebben. Wanneer de overheid zou stoppen met een beleid op pesten, een beleid op weet niet wat om ons gedrag te veranderen, dan zou ik niet het gevoel hebben dat mij mijn Nederland wordt afgenomen. Pesten heeft een functie, drukke jongetjes hebben een functie, Zwarte Piet heeft een functie. Laat mensen hetzelf oplossen. Maar politiek blijf er buiten, uw mening en ingrijpen stellen wij niet op prijs.

Wat moet de politiek dan wel doen? Stoppen met de burger lastig te vallen. U moet er voor zorgen dat er goede scholen zijn, en laat de leerkrachten hun eigen werk indelen. U stopt met meten van prestaties en kinderen in een gemiddeld profiel te duwen. U betaalt meer geld aan de onderwijzers van de basisschool. Waarom moet iemand met een hogere opleiding ook een hoger salaris krijgen, terwijl het leggen van de basis vele malen belangrijker is. Ook spreekt u zich niet meer uit wanneer mensen het hebben over prettige feestdagen in plaats van prettige kerstdagen. Overheid u dient er voor te zorgen dat multinationals net zoals de burger belasting betalen. U dient te zorgen voor een schoner milieu en een goed lopende economie. Maar stop met knutselen aan onze cultuur, want daardoor, voelen veel van ons burgers zich van u vervreemd!