Aan de #grenzen_van_agile

Grenzen aan de verandering

Bij elke organisatorische verandering krijgen de leiders te maken met de grenzen die de omgeving aan de haalbaarheid van hun visie stelt. Dit geldt ook voor een agile verandering. Er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. Een veel voorkomende strategie is de veranderaar die eisen stelt aan de omgeving. Bijvoorbeeld door goed opdrachtgeverschap te eisen, of door executive support af te dwingen. Als dat  lukt dan helpt dat de verandering zeker vooruit. Maar vaak werkt het niet en valt een organisatie terug in het vertrouwde gedrag. Voor mij is de melding dat de bedrijfsleiding een agile mindset moet hebben, wanneer zij niet doet wat de veranderaar wil, niet voldoende. Hetzelfde geldt voor gemopper wanneer teamleden niet de verantwoordelijkheid nemen voor de zelfsturing in het team.

Een belangrijk kenmerk van de agile leider

Een van de belangrijkste aspecten van agile werken voor een leider is dat je werkt met wat beschikbaar is in plaats van wat je nodig hebt. In de meeste gevallen ziet de leiding van de organisatie agile als een oplossing voor een probleem. Hetzelfde geldt voor zelfsturende teams, als het niet zou werken dan zou men de stekker eruit trekken en nog op hetzelfde moment overstappen op het ouderwetse model van verlicht despotisme. Dit heeft grote implicaties voor elke agile leider. Ik heb het nu over de nieuwe rol die IPMA heeft geïntroduceerd, dat vereist enige toelichting, want agile leiders zijn iets anders dan mensen die ervoor zorgen dat men gaat scrummen of geweldloos communiceren. Laat ik pogen deze nieuwe rol toe te lichten.

Minimaal levensvatbare definitie van agile leiderschap

Een eerste minimale levensvatbare definitie (MLD) van deze nieuwe rol: De agile leider overbrugt de kloof tussen een traditioneel paradigma en het nieuwe.

Momenteel behoren waterval, beveel en heers, management en dergelijke tot het oude paradigma. Tot het nieuwe behoren nu de wetenschappelijke methode, autonomie, zelfsturing en anderen principes. Over tien jaar is misschien dat wat nu nieuw is, dan oud. De MLD voor Agile Leiderschap staat dus los van wat we nu denken over wat agile is. Het is een leiderschap dat kloven overbrugt. Dit heeft niets te maken met het vinden van een hybride oplossing, het is een verzoening tussen twee schijnbaar onverenigbare werelden. Het is de oplossing van een niet bestaande dualiteit. Wat betekent dit in de praktijk?

Waarom willen we eigenlijk agile zijn?

Waarom wil een bedrijf agile? Waarom business agility? Om zich te kunnen aanpassen aan de omgeving. Om mee te bewegen met een veranderende markt. Om zich aan te passen aan verandering.

Als je agile wilt moet je ergens beginnen. De een doet het big-bang en laat alle managers opnieuw solliciteren. De ander doet het stap voor stap en begint met enkele kleine teams. Weer een ander richt een scrum-studio in. Op zich maakt het niet uit, maar altijd lopen ze na verloop van tijd tegen een grens aan. Er zijn grenzen aan agility. Het vreemde nu is, dat men dan eist dat degenen aan de andere kant van de grens zich moeten aanpassen. Dat mijn beste lezer is niet agile! De agile werker past zich aan, niet omgekeerd. De agile mindset vereist dat je verandering, ook in je verwachtingen, omarmt. Als een aanname niet klopt, dan ben je dankbaar en pas je je aan.

Agiles grootste zwakte

Dat is vervelend en hierin ligt de grootste zwakte van agile werken, het niet kunnen leven met een omgeving die niet meebeweegt! Daarom hebben we een nieuwe rol nodig en ik ben blij dat IPMA de handschoen heeft opgenomen en bezig is die rol uit te werken. Daar waar agile de grenzen bereikt pakt de agile leider het op! Ik probeer deze rol in vorige, deze en volgende blogs verder filosofisch te onderbouwen door hardop na te denken en te zoeken naar een logisch verhaal. In de komende weken ga ik deze rol uitwerken door te onderzoeken welke kloven de agile leider moet overbruggen.

#Leiderschap aan de randen van #agile

Agile is en blijft

Ooit was agile werken een trend, nu niet meer, nu is het een feit. Wat begon als een revolutie is nu het resultaat van die omwenteling. Een andere manier van werken, aanvankelijk in de IT, maar langzamerhand is elke industrie er wel mee bezig of denkt er op zijn minst over na. Met de massale omarming van dit nieuwe paradigma, waar ik lean en zelfsturing/organisatie gemakshalve in meeneem, durf ik te zeggen dat agile nu ook traditioneel geworden is. We hebben nieuwe agile leiders nodig!

Wanneer iets dergelijks gebeurt, krijgen we te maken met een nieuwe verzameling van uitdagingen. In de projectmanagement wereld hebben we dat ook gezien met de massale omarming van PRINCE2, toen iedereen het deed, de wittebroodweken voorbij waren, en de liefde op de proef werd gesteld, bleek dat ideaal en werkelijkheid veel verder uit elkaar verwijderd waren dan we dachten. Datzelfde is nu ook met agile aan de hand. Het is geweldig, maar toch knaagt er iets.

De grenzen van agile zijn bereikt

Waarmee ik niet bedoel dat agile zijn langste tijd gehad heeft. Integendeel, ik ben ervan overtuigd dat we nog grote stappen gaan zetten. Maar hoe? Wanneer een aanpak tegen zijn grenzen aanloopt, dan kunnen agile leiders twee dingen doen. Achteruit – terug naar de bron – of vooruit en proberen om de werkelijkheid en het ideaal te overbruggen.

Wanneer men kiest om terug naar de bron te gaan, dan wijst men op hoe iets is ontstaan en stelt men dat je jezelf daar steeds weer op moet richten. Veel van de agile opinieleiders hebben die strategie gekozen. We krijgen verwijzingen naar het agile manifesto. De raamwerken – die geen methoden mogen heten – worden voorzien van waarden en principes. Iedereen herinnert elkaar daar te pas en te onpas aan.

Dit mijn beste lezer leidt tot professioneel sektarisme.

De agile mindset ligt in de toekomst

De verwijzing naar het verleden is begrijpelijk. De auteurs van het agile manifesto hadden een toekomst in gedachten. De leiders van het eerste uur, waarvan er velen nu nog steeds actief zijn, willen invulling geven aan die toekomst en zo dicht mogelijk bij dat ideaal te blijven. Sommigen van die kwartiermakers nemen teleurgesteld afscheid vanwege het pad dat agile is opgegaan, dat niet overeenkomt met hun gewenste ideaal. Een houding die wat mij betreft getuigt van een bekrompen referentiekader.

Agile is traditioneel geworden en is velen jaren verwijderd van wat oorspronkelijk is gedacht. De leiders van weleer verdienen nu meer respect voor wat zij in gang hebben gezet dan een oor voor wat zij nu hebben te vertellen. Net zo min als grootvader thuis zijn ideeën heeft over de verderfelijke gevolgen van de moderne technologie, hebben zij ons niet veel meer te vertellen over het heden en de toekomst van agile werken. Het zijn de helden uit de historie, maar daarmee is dan wel het meeste gezegd.

We hebben nieuwe leiders nodig. Ik daag je uit om zo’n nieuwe leider te worden.

De nieuwe agile leider

Wat zien we nu gebeuren? Organisaties willen, gaan of zijn agile, maar aan de randen van de ‘tribe’ of ‘release train’ is er een omgeving die weliswaar in verandering is, maar zeker niet agile werkt. Een sekte die denkt dat iedereen moet denken en worden zoals zij! De directie moet ook de agile mindset hebben! Misschien, met het gevaar van groepsblindheid, lukt het, maar vaak – meestal – slechts beperkt. Leveranciers willen of kunnen niet, de wetgeving zit in de weg en verbiedt bepaalde zaken. Steeds weer ziet de agile leider een kloof met de harde werkelijkheid die z/hij moet overbruggen.

Ook in het team zijn er kloven waar we overheen moeten. Niet iedereen heeft zin in zelfsturing, niet iedereen is intrinsiek gemotiveerd, niet iedereen zit te wachten op een ‘why’ of op een ‘wow’. Heel veel mensen werken voor het geld dat ze kunnen gebruiken voor de dingen die ze echt belangrijk vinden. Er zijn grenzen aan de motivatie en aan de bereidheid om de agile mindset te omarmen. Het is de nieuwe agile leider die deze kloof moet overbruggen.

De kloof is zo groot als hij in je gedachten is

Wanneer je een sterke overtuiging hebt, bijvoorbeeld die van agile werken, dan is je mindset alles behalve agile. Wat ik bedoel te zeggen, in gewoon Nederlands, iemand met een sterke overtuiging heeft een onwrikbare en niet wendbare mentaliteit. Immers de Nederlandse woorden voor agile en mindset zijn respectievelijk wendbaar en mentaliteit. De leiders die we nu nodig hebben moeten wendbaar tussen paradigma’s kunnen wisselen.

Telkens wanneer we een kloof moeten overbruggen zoeken we naar een compromis, dat is wat leiders doen. Zij werken met dat wat voorhanden is en weten het beste uit de mensen, gevangen in hun systemen, te halen. In dit alles leveren ze waarde, dat is, wat het agile leiderschap betekent. Dat ligt niet in het verleden, in de wortels van de agile filosofie, integendeel, dat ligt in de toekomst, die vage vlek op de horizon die ‘waardevolle uitkomst’ heet. De reis die zij maken, loopt langs een weg waar zij zonder twijfel vele bruggen zullen bouwen en aan het einde, bij de horizon is er een nieuwe horizon. Zo gaat het door, een eindeloze reis van innovatieve stappen.

Wil jij met mij zo’n leider zijn?

Waarom ik voor #ipma #agile #leadership kies – een commerciële boodschap

Er zijn twee redenen waarom ik blog: 1) Ik vind het leuk; 2) Ik hoop dat je aan me denkt wanneer je een grensverleggende trainer nodig hebt. Inderdaad ik neem de ruimte om openlijk een commerciële boodschap in mijn blog te verwerken. Want diep in mijn hart hoop ik toch echt dat je me een keertje belt voor een lezing of training over pragmatisch projectmanagement of agile-leadership. Je moet overigens wel kiezen, want ik ben niet zo van de hybride stroming 😉

IPMA Certificering

Al ruim vijftien jaar train en begeleid ik mensen, bij hun IPMA Certificering. Dat doe ik omdat ik dit over mensen en hun competentie gaat en enkel niet over een methode. Naar mijn overtuiging is IPMA een van de meest robuuste programma’s voor competenties op het gebied van projectmanagement. Onlangs heeft IPMA Nederland, de rest van de wereld zal snel volgen, besloten voor de IPMA Agile Leadership certificering. Je kunt zeggen een beetje aan de late kant, want de Amerikaans georiënteerde broer in (PMI) was hen al voorgegaan, maar goed beter laat dan ooit.

Ik denk dat IPMA veel te bieden heeft, omdat zij niet zoals de andere agile certificeringen last heeft van de wet van de remmende voortgang. Het nieuwe agile leadership certificaat, waar ik nauw bij betrokken ben geweest, is van de bodem af opgebouwd. Niet gebaseerd op een stoffig in het begin van deze eeuw opgesteld manifest, maar up-to-date! Door zowel mensen met diepgaande kennis van de IPMA Certificering als agilisten die niet belemmerd werden door een afkeer van projectmanagers.

IPMA Agile Leadership

Wat is er zo uniek? Het gaat voorbij het raamwerk, voorbij het dogma, het is gericht op het aanpassingsvermogen van de leider. Geen theorie, maar mensen die in de praktijk het verschil hebben gemaakt. Geen hoogmoedige met zichzelf ingenomen agile inquisitie, maar de dienende-leider, voor zover dit mogelijk en wenselijk is. Een die het contextuele perspectief in ogenschouw neemt, met diepgaande kennis (en ervaring) van de menselijke vaardigheden, die de agile mindset meerdere keren vertaald hebben naar de dagelijkse werkvloer. Niet iemand die in de box-van-een-raamwerk zit, maar die daar boven uit stijgt. Daarom heb ik gekozen voor IPMA Agile Leadership, omdat ik denk dat het een werkelijk verschil gaat maken.