Wie niet agile is, raakt zijn baan kwijt

Een ongemakkelijk scenario wat best wel waarschijnlijk is. Wij, die leven in het Westen, worstelen met een aantal historische uitdagingen die onze toekomst blijvend zullen veranderen. Hoe? Daar kan ik niets zinnigs over zeggen, maar dat zij dat zullen doen dat is zo goed als zeker:

  • Klimaatverandering
  • Globalisering
  • Volksverhuizingen
  • Robotisering

Je hebt niet veel verbeelding nodig om te beredeneren dat dit voor veel mensen gaat betekenen dat zij hun baan verliezen. Wie nu nog in de fosiele brandstof zit, gaat zijn baan verliezen of omdat we er mee stoppen, of op het moment dat het echt op is. Door de globalisering zullen er mensen op de arbeidsmarkt komen die voor een lager loon hetzelfde doen. Wie nu nog een hoog tarief rekent, of een salaris heeft dat vakbonden uitonderhandelen, die gaat vroeg of laat zijn baan verliezen. De grote stromen mensen die enerzijds door opwarming onze kant op komen, anderzijds door zinloze militaire interventies op de vlucht zijn, zullen we niet tegen kunnen houden, vroeg of laat zullen ze integreren en (vaak teger een lager tarief) een baan aannemen. Tot slot de robotisering en de daarbij gepaarde kunstmatige intelligentie zal heel veel banen overbodig maken.

Een spannend toekomstbeeld, want wat ga jij doen als je overbodig bent? Niets doen, eindelijk dingen waar je zin in hebt? Dan heb je wel geld nodig en een basisinkomen zal, als het er komt, onvoldoende zijn.

Door Agile en Lean gaan ook banen verloren

Naast de vier genoemde ontwikkelingen zal de verspreiding van het Agile/Lean gedachtengoed ook nog voor verder banenverlies zorgen. Want door Agile hebben we minder managers nodig, de teams zijn zelfsturend. Door Lean gaan we veel efficienter werken waardoor we weer minder mensen nodig hebben. Beide concepten hebben zo’tweresterke potentie dat bedrijven die hier niet in meegaan uiteindelijk het loodje zullen leggen, ook daardoor verdwijnen er banen.

Wat moet jij doen, als je wilt blijven werken?

Als jij niet van een basisinkomen wilt rondkomen, als jij graag met anderen een verschil wilt maken en een bijdrage wilt leveren aan een betere wereld, dan heb je geen andere keus dan van je luie a… te komen en agile te worden. Agile is wendbaar, wendbaar is het vermogen om je steeds aan te passen aan je omgeving. Aanpassen aan je omgeving betekent dat je ervoor zorgt dat wat jij doet waardevol voor anderen mensen is. Als je omgeving wat anders wilt, dan verander je mee, dat is agility.

Aan jou de keus!

Je wereld aanpassen? Niet doen!

Vandaag pak ik de reeks blogs met de tau te stjing als bron van inspiratie weer op. We zijn bij de 29ste les, die begint met de woorden: Als een mens de wereld in handen wil nemen, zie ik in dat hij daartoe gedwongen moet zijn. Want de wereld is een vat: ze kan niet gevormd worden, nog worden gedwongen.

Het is altijd weer even worstelen met de wijsheid uit het oosten, maar terwijl ik dit lees, realiseer ik mij dat ik vaak tervergeefs probeer de wereld naar mijn hand te zetten. Vaak omdat zaken niet zo verliepen als ik verwachtte, ik ging dan de strijd aan met de mensen in mijn omgeving. Het was alsof zij mij dwongen om zo te reageren, vaak was dat eerder afbrekend dan opbouwend. Daarnaast leverde het ook niet op wat ik wou. Een verstoorde relatie in mijn perceptie was het resultaat. Mijn invloed op de complexe gebeurtenissen om mij heen is nagenoeg nihil. De wereld is niet te vormen door de enkeling! Een bevrijdende gedachte want als het niet kan, dan moet het ook niet meer.

Ik lees verder: Wie haar vervormt, beschadigt haar. Helemaal wanneer je volhardt in je streven de wereld naar je hand te zetten! Je kunt er op rekenen dat wanneer je dat doet dat je jouw wereld beschadigt. Fysiek, denk maar eens aan de duurzaamheidsvraagstukken waarvoor we staan. Sociaal, wanneer je mensen manipuleert om jouw zin te doen. Mentaal, wanneer je zelfbeeld afwijkend is van wie je werkelijk bent. De tekst gaat verder met: Daarom vervormt de wijze haar niet, en beschadigt haar dus evenmin; hij dwingt haar niet, en verliest haar dus niet. Meestal wanneer ik mijn wereld wil veranderen is dat omdat ik iets wil wat niet bestaat en wat ik naar mijn hand wil zetten. Resultaat: je raakt verder van je doel dan ooit.

De Oosterse manier van denken is zo fundamenteel anders als we hier in het Westen gewoon zijn. Voor mij helpt het bij het ontwikkelen van mijn creatieve vermogens. Ook helpt het mij van het taboe op passiviteit. In een tijd waarin zoveel mensen leiden aan burn-out klachten is het wachten en niet doen een welkome afwisseling die ik je van harte kan aanbevelen. Een aantal regels overslaande eindig ik met de slotzin: Daarom vermijdt de wijze overdaad, verkwisting en uitspattingen. Deze tekst die al zo’twere2500 jaar oud is geeft het mentale DNA van de hele LEAN gedachte door, fascinerend.

Zeg maar wat u wilt Agile Mindset of Mentaliteit

Een tijdje geleden maakte iemand mij erop attent dat de Nederlandse vertaling van het woordje mindset mentaliteit is. Dat heeft me aan het denken gezet. Want heel vaak horen we mensen zeggen dat bij het toepassen van Agile principes de mindset heel belangrijk is, misschien wel de ruggegraat van heel Agile. Ik weet niet hoe het met jou is, maar bij mij heeft mindset een heel andere gevoelswaarde dan mentaliteit. Bij de eerste betekenis gaat het voornamelijk over hoe je naar de dingen kijkt, over je houding. Bij mentaliteit gaat het veel meer over gedrag. Wanneer we iemand van een verkeerde of goede mentaliteit betichten dan heeft dat met iemands daden te maken, er zit ook wel iets van een oordeel in. Het denken hierover doet me neigen naar te kiezen voor de Nederlandse gevoelswaarde. We moeten de nadruk leggen op het ontwikkelen van een Agile Mentaliteit. Een houding die zich vertaalt in concreet gedrag.

Eerder heb ik het begrip mindset epics geïntroduceerd, dit zijn de grote veranderingen die we in de mentaliteit van de hele tribe willen zien. Zoals we gewone epics decomponeren totdat we uiteindelijk op user stories terechtkomen, decomponeren we mindset epics naar gedragsbeschrijvingen. Deze hebben de vorm van:

Wanneer deze <<situatie>> zich voordoet dan zal iemand met de <<taak of rol>> de volgende <<actie>> doen om het volgende <<resultaat>> te behalen.

Je herkent hier de zogenaamde STAR in, een veel gebruikt hulpmiddel bij selectiegesprekken. Het voordeel van concrete gedragsbeschrijvingen is dat de mindset epic een stap verder gaat dan een wollig verhaal, we maken het concreet. Bij ons betekent Agile werken dat iemand zich op deze specifieke manier gedraagt. Om maar eens een voorbeeld te noemen:

Wanneer we een keuze moeten maken waar we het eerst aan gaan werken dan zal de product owner alleen die functies kiezen die waardevol zijn om op die manier er voor te zorgen dat we aangesloten zijn op de wensen van onze klanten.

Dit lijkt voor de hand liggend. Maar hoe vaak zien we niet dat mensen toch hun eigen stokpaardjes bereiden het niet voor het klantbelang maar voor hun eigen belang gaan. 

Het is goed om op voorhand hier gedragsafspraken voor te maken. Hiervoor zijn de Agile coaches belangrijk, zij zijn immers de mensen die ervoor moeten zorgen dat iedereen in houding en gedrag agile gaat werken. Het werk van de agile coaches is het bewerken van de juisten Agile Mentaliteit!