Waarom intrinsieke motivatie niet werkt

Over het algemeen is het zo dat wanneer mensen hun gedrag veranderen omdat ze dat zelf willen, of met een mooi woord daar intrinsiek gemotiveerd voor zijn, dat de verandering dan een grotere kans heeft om stand te houden dan wanneer dat niet het geval is. Daarom zullen veel opinieleiders zeggen dat je hier naar moet streven. Het gebruiken van straf, zo zeggen de goeroes, is niet meer van deze tijd, dat is een verouderde managementstijl. Motiveren 2.0 doe je intrinsiek en niet meer extrinsiek. Dus laten we mensen in zelfsturende teams bepalen op welke wijze zij het werk doen. Dat werkt vaak wel en net zo vaak ook niet, alsof je een muntje opgooit. Als dit niet werkt dan ligt dit steevast aan de randvoorwaarden waaraan niet is voldaan, zeggen de goeroes. Het zou mij echter niet verbazen dat er, ook bij succesvolle zelfsturing, vaker niet aan de randvoorwaarden is voldaan dan wel (denk hier maar even over na).

Mensen zijn sneller geneigd om actie te ondernemen wanneer zij dreigen iets kwijt te raken dan wanneer zij iets kunnen winnen. De angst voor verlies is een grotere motivator dan het uitzicht op winst. Hierdoor zullen managers onbewust dan wel bewust (de psychopaten onder hen) hun medewerkers op de een of andere manier straffen wanneer zij niet helemaal in lijn met het belang van de manager handelen. Ik kan me nog herinneren dat er een vaardigheid “managementsensitiviteit” was die in mijn eindejaarsgesprek onderdeel van discussie was. Ik scoorde daar niet erg hoog op. Een reden waarom ik uiteindelijk mijn eigen bedrijfje ben begonnen. Straffen werkt sneller dan belonen en omdat alleen maar straffen niet goed voor zijn zelfbeeld is, zal de manager er ook nog iets van beloning tegenover zetten. Waarbij hij die beloning dan ook weer kan onthouden en het indirect weer een straf wordt.

Het grote probleem met intrinsieke motivatie is vaak dat het nagenoeg onmogelijk is. Je moet werken met de motivatie die op een bepaald moment bij de betrokken medewerkers aanwezig is. Het is dan nog maar de vraag of er voldoende gelijkstemmingheid is om te doen wat je als manager voor ogen hebt. Helemaal in Nederland met een ontslagrecht waar het nagenoeg onmogelijk is om van ‘niet intrinsiek gemotiveerde’ medewerkers af te komen, moet je het doen met de mensen die je hebt. Je kunt niet intrinsiek motiveren. Het woord zegt het immers al zelf, intrinsiek komt van binnen uit en niet van buiten, het is er of het is er niet. Ik zet het hier bewust wat scherp aan om mijn punt te maken.

Nu ik mijn punt gemaakt heb, wil ik je een vraag stellen? Zou jij in een dergelijke organisatie willen werken? Een waar de leidinggevenden managen met (on)bewust straffen? Natuurlijk niet! Een organisatie met dat soort volk aan het stuur zijn verschrikkelijke plaatsen om in te werken. Het zijn de organisaties waar de medewerkers saboteren, vroeger met pensioen willen, waar bij het begin van het schooljaar kantoorartikelen door de medewerkers geroofd worden, en ga zo maar door. Daar waar de managers extrinsiek motiveren, ontwikkelt zich vaak een ongezond werkklimaat.

Dat brengt mij tot de volgende conclusie: je kunt niet intrinsiek motiveren en extrinsiek werkt ook niet!

Mijn voorstel aan leidinggevenden is om niet meer te motiveren! Iets wat niet kan of niet werkt moet je gewoon niet doen. Als manager leg je het doel neer, je legt het uit, verklaart het belang en laat het dan bij de medewerkers. Je geeft ze feedback over het effect van hun inspanning, niet meer en niet minder. Je geeft ze voldoende informatie op basis waarvan zij zelf kunnen bepalen hoe ver ze zijn en wat ze zouden moeten doen. Als ze hulp vragen dan geef je deze. Als er belemmeringen zijn dan neem je die weg. De nieuwe manager wordt zo een niet motiverende manager. 

(Is) Projectmanagement (is) nog nodig na Agile?

Het einde is in zicht

Een vraag die regelmatig opdoemt, is of we na Agile überhaupt nog wel projectmanagers nodig hebben. In deze blog probeer ik dit te duiden, omdat ik denk dat de wereld van projecten zodanig veranderd is dat we er niet aan ontkomen om onze positie daarin te herzien. Let op dat de verandering al heeft plaatsgevonden! Of projectmanagement in de nabije toekomst overbodig wordt, is echter niet alleen afhankelijk van hoe Agile het projectveld heeft veranderd. Er zijn nog een aantal andere factoren van belang waarover je, wanneer je een carrière als projectmanager voor ogen hebt, ernstig zorgen over moet maken.

Agile innovatie

Projectmanagement zal wel nooit helemaal verdwijnen, omdat er altijd wel dingen zijn die op een traditionele Waterval manier zijn uit te voeren en die zo groot zijn dat ze in geen sprint te proppen zijn. Echter naarmate we meer ervaring krijgen met Agile methoden komt er een moment dat ook daar oplossingen voor komen waar we de traditionele projectmanager niet meer nodig hebben.

Een herschikking van de arbeidsverdeling

In de vorige eeuw hadden we in Nederland maar een paar congressen die iets te maken hadden met projectmanagement. Dat is veranderd, nu hebben we naast de traditionele projectmanagementcongressen, bijeenkomsten voor PMO, programmamanagement, Agile evenementen en ga zo maar door. Naast de traditionele projectmanager zijn er veel nieuwe rollen die ook een deel van de projectenkoek willen. De zelfsturing die we massaal aan het implementeren zijn, heeft minder management nodig. Wie nog wil beheersen (het Nederlandse woord voor managen) zal steeds minder plaatsen vinden waar zijn inbreng wordt getolereerd.

De samenleving

Was vroeger de beheersingskoek gereserveerd voor (vaak autochtone) mannen is dat allang niet meer zo. Door de emancipatie hebben vrouwen de arena betreden. Door de globalisering staan managers van over de hele wereld, geholpen door de technologische vooruitgang, klaar om projecten te managen. De wereldburger is in het voordeel. Ook hierdoor is de concurrentie groter.

De technologie

Het duurt niet lang meer dat de traditionele planningssoftware het aflegt tegen veel geavanceerdere vormen van planning en beheersing. Kunstmatige Intelligentie zal waarschijnlijk veel van het managementwerk overbodig maken, net zoals de automatisering dat nu al heeft gedaan. Houdt er rekening mee, dat als iets denkbaar is, het vaak op korte of lange termijn realiseerbaar is en als dat laatste het geval is, dan gaan mensen het ook doen. De technologische vooruitgang is een niet te onderschatten actor in de manier waarop we onze projecten gaan doen.

De verdwenen projecten

Wanneer je Agile tot op het bot door gaat voeren en neem van mij aan dat is een ontwikkeling waar we midden in zitten, dan haalt dit het project uit het team. Er is een gerede kans dat meer dan driekwart van alle projecten tussen nu en vijf jaar volledig verdwijnen. Veel projectmanagers ervaren dit nu al aan den lijve.

Er zullen altijd wel projectmanagers nodig blijven

Dat zou best wel eens kunnen zijn, echter ik denk dat je daar niet te veel op moet vertrouwen. Als de huidige ontwikkeling niet door een “zwarte zwaan” tot stilstand komt dan is de kans groter dat jij niet meer nodig bent als projectmanager dan wel. Kortom de wendbaarheid die Agile bewerkt in organisaties is een eigenschap die voor jou van levensbelang is.

 

Het misverstand over duurzaamheid

Weer een nieuwe blog in de categorie Lao Tze, ik reflecteer op het zevende stukje:

De hemel is blijvend en de aarde duurzaam. Ze zijn duurzaam daar ze niet voor zichzelf bestaan; daarom hebben ze een lang leven.

Duurzaamheid is hot, maar niet een nieuw begrip, want bijna 2600 jaar geleden had Lao Tze het ook al over duurzaamheid. Als wij het in de 21ste eeuw over duurzaamheid hebben, dan praten we over de aarde en dat deze op een bepaald moment onleefbaar wordt. De meeste mensen echter, gaan ervan uit dat de aarde altijd zal voorzien in wat wij nodig hebben. We praten alsof ze van ons is. Het probleem is hierbij dat de aarde niemands bezit is. Bezit is iets wat mensen hebben bedacht om de onderlinge verhoudingen te regelen. Maar denk niet dat de aarde zich daar ook maar een seconde druk om maakt. Lang nadat de mens van het podium is verdwenen is de aarde er nog steeds. 

Zo houdt ook de wijze zich op de achtergrond, en staat vooraan; hij vergeet zichzelf en blijf behouden.

Wij mensen zijn zo met onszelf bezig en roven daardoor de aarde leeg. We vervuilen onze omgeving op een ongekende manier. We sussen ons geweten door bij een vliegreis CO2 rechten af te kopen (wat je koopt wordt je bezit). Alle milieuwetgeving ten spijt, volgens Lao Tze is er een betere oplossing en dat is dat wijze mensen zich op de achtergrond houden. Dat is een verandering in onze basishouding. Het begint met minder individualisme, want dat eigen belang dat we willen beschermen dat is precies wat de vervuiling veroorzaakt. 

Wordt niet, omdat hij (de wijze) geen eigen belang kent, zijn eigen belang verzorgd?

De kracht van alle heilige boeken en dus ook die van de tau te tsjing zijn vaak de paradoxale uitspraken omdat die de complexiteit van het leven zo mooi reflecteren. Wanneer je geen eigen belang kent, je hebt het dus wel, wanneer je je daar niet te druk om maakt dan komt het vanzelf wel goed. Berusting is heel vaak een goede strategie.