Stop met zeuren over de menselijke factor in projecten

De menselijke factor

Je hoort het steeds weer zeggen. De menselijke factor is de belangrijkste oorzaak voor het wel of niet falen van projecten. We zijn het er allemaal over eens, we schreeuwen het van de daken of dumpen in de Linkedin teksten van personal branding.

Het is een zinloze constatering

Maar als je even iets langer nadenkt, is deze uitspraak zo triviaal dat hij totaal geen inhoud heeft. Mensen voeren projecten uit en als er iets fout gaat dan zijn het altijd mensen die fouten maken. Zonder mensen geen project! Je kunt net zo goed zeggen dat je valt wanneer er zwaartekracht is. Niemand heeft iets aan die uitspraak.

Beheersing of zelfsturing

Dat is ook zo’tweremooie. Managers moeten verdwijnen, of op z’twereminst het werkvolk niet lastig vallen met allerlei beheersinstrumenten. Maar wacht eens, als je ergens in dienst bent, verwacht je manager enige mate van zelfsturing, als je je werk goed doet, dan zal de doorsnee manager – die lui is – geen noodzaak voelen om beheersinstrumenten in te zetten. Deze zijn pas nodig als het zelfsturende werkvolk ondeugdelijk werk aflevert. Die maatregelen zijn, zo is mijn overtuiging, een reactie op mensen zie zichzelf stuurden maar het geld van anderen enthousiast verbrandden.

Agile leugens

Agile is naar mijn idee één van de beste innovaties in projectmanagement die we in het afgelopen decennia hebben gezien. Ik ben er een groot voorstander van, want veel mensen zijn nu meer gemotiveerd en het lijkt alsof we projecten weer onder controle krijgen. Of niet?

Wel, één van de zaken die we steeds weer bij Agile tegenkomen, is dat we alleen dat doen waar we ons aan kunnen committeren. We doen niet meer, dan waar we tijd voor hebben. … Ho, wacht eens, maar dat geldt ook voor wat de Agilisten laatdunkend  een ‘traditioneel project’ noemen. Dat is namelijk een eigenschap van de tijd, je kunt niet meer tijd besteden dan dat er is, 24 uur per dag. Traditioneel of Agile, tijd stroomt. Ook weer zo’twerelege stelling.

Het betekent dat de Agilisten een beetje jokken. Door minder ambitieus te zijn (wat realistisch plannen heet) doet het team toch iets minder als een club hardwerkende gekken die zich weekend na weekend uit de sloffen werkt.

Ik kwam laatst iemand tegen die zei: “Op de Agile vleugel lopen ze zelfs langzamer.

Waar zit de menselijke factor

Het begin (de uitvoering en het eind) van een project begint altijd weer met minstens twee mensen. Die willen iets, dat plannen en begroten ze, en dat houden ze nauwlettend in de gaten. Plannen, begroten en opletten, of, zo je het wilt, rekenen en beheersen, en hard werken natuurlijk, heel hard.

Ik geloof in de menselijke factor

Het staat als een mijlpaal boven water, met mensen doe je een project, die motiveer je op elke manier die ter beschikking staat. Alleen als de mensen op het team ‘de extra mijl’ gaan dan komt er wat tot stand. Dus niks Agile en zelfsturing, buffelen en opleveren.

 

 

Stoppen met (projectmanagement) adviseurs

Ik ben er zelf ook één, maar ik heb zo’tweremijn twijfels over onze beroepsgroep. Zonder dat ik nu mijn eigen bed wil vervuilen en mijzelf en anderen het brood wil roven, moet er toch iets van mijn hart.

 De tarieven van de adviseur

Wij rekenen u hoge tarieven, de vraag is echter, maken wij het waar? In de volgende video denk ik hier hardop over na.

Hoe advies zou moeten zijn

Naar mijn mening moet een adviseur toch vooral iemand zijn die mensen in een organisatie kan begeleiden om de daar aanwezige kennis aan te boren. Het gaat er dan vooral om dat mensen naar elkaar luisteren, meer nog dat managers luisteren naar hun medewerkers. Want vaak hebben die heel goede ideeën van wat er zou moeten veranderen.

Mijn probleem met Nederland

Al jaren verbaas ik mij dat er projectmanagers en managers zijn die durven te beweren dat zij geen kennis nodig hebben van waar zij verantwoordelijk over zijn. Ik vind het een stuitend voorbeeld van incompetentie. Helemaal wanneer je met adviseurs in zee gaat, die kunnen je dan van alles wijs maken.

Vandaag op linkedin las ik een reactie over Evidence Based Management, even googlen leverde in interessante website op over HR mythes. Je zou voor de lol eens naar het trefwoordenregister moeten kijken en wat managementmodellen nalezen. Bitter weinig bewijs.

De goedkoopste adviseurs die werken al bij je

Veel beter is het om te kijken naar de mensen die al bij je in dienst zijn. Om te luisteren naar hun bevindingen en daar dan een slimme keuze uit maken. Want als manager ben je uiteindelijk degene die de eindbeslissing neemt.

Projectmanagement advies

Er zijn nogal wat adviseurs die vertellen hoe u projectmanagement moet organiseren. Meestal komt men aan met een grote reeks aan methodecertificaten. Het zijn er al zoveel dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Maar als je nu eens luistert naar uw eigen projectmanagers, misschien dat die iets zinnigs weten te vertellen.

Odysseus Staakt

Wie is John Galt.

Opmerking: Dit bericht is bewust geplaatst. Voor het laatst sprak hij in 1957. Over enkele weken laat ik hem opnieuw aan het woord, maar dan over projectmanagement. Een filosofisch experiment over professionele ethiek in projectmanagement.

Alvast een voorproefje in de volgende video.